Ceramah Habib ‘Umar

 

Dalam ceramahnya ini, al-Habib memperingatkan kita kepada sejarah kemasukan Islam di rantau kita. Di mana bangsa kita telah diberi kemuliaan dengan menerima syahadah daripada keturunan Junjungan Nabi s.a.w. dan para pencinta mereka. Bangsa kita juga telah menerima dan mengamalkan ‘aqidah dan manhaj usul yang shohih iaitu Ahlus Sunnah wal Jama` ah yang dipelopori oleh Imam Abul Hasan ‘Ali al-Asy`ari yang menjadi ikutan majoriti umat Islam baik kalangan awam maupun para ulamanya. Dalam furu` fiqh pula, bangsa kita telah menerima dan mengamalkan mazhab Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi`i. Allahu … Allah, besar sungguh ni’mat yang telah anugerahkan ke atas bangsa kita ini. Kenapa sekarang timbul pulak usaha hendak mengganggu gugat pegangan bangsa kita dengan berbagai fahaman yang kesannya hanya menimbulkan perpecahan dan memporak-perandakan masyarakat.

Selain itu, Habib ‘Umar juga menceritakan kisah mimpi Imam Abul Hasan ‘Ali asy-Syadzili mengenai ketinggian maqam Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali. Kome dengolah dengan tenang ye, percaya ke idak, terpulanglah, jangan kutuk-kutuk, tak baik tau. Selamat mendengar.