Posted by: Habib Ahmad | 28 Februari 2012

Rasulullah Membantu Melakukan Kerja Rumah

Rasulullah Membantu Melakukan Kerja Rumah

Februari 27, 2012 — sulaiman

Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang maksudnya: Aisyah r.a. pernah ditanya seorang lelaki yang bernama al Aswad bin Yazid tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw ketika dalam rumahnya? Maka Aisyah menjawab: Rasulullah SAW sentiasa membantu ahli keluarganya dalam kerja rumah. Dan apabila sudah tiba masuk waktu solat, Baginda keluar untuk solat.

Rasulullah s.a.w. sebagai seorang suami turut bersama-sama membantu dalam menguruskan rumahtangga. Baginda bersama membantu isterinya memasak di dapur, mengemas rumah, membasuh pakaian dan lain-lain urusan. Marilah bersama mencontohi sikap seorang lelaki yang paling agung di dalam menguruskan hal ehwal rumahtangga. Baginda menolong para isterinya di dapur, malah Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wassalam menjahit sendiri kasutnya yang telah terkoyak. Sunnah “layan diri” atau Do IT Yourself (DIY) ini turut diamalkan oleh masyarakat Barat walaupun mereka bukan beragama Islam.

Ingatlah pesanan Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wassalam di dalam hadith ini: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu bahwa Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wassalam pernah bersabda; “Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling baik terhadap isterinya” (Riwayat At-Tirmidzi)

Dalam sebuah hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitabnya Asy-Syamail, Aisyah r.a. berkata yang maksudnya: Rasulullah SAW itu adalah seorang manusia biasa, Baginda menjahit sendiri bajunya, memerah sendiri susu dari kambingnya, dan melakukan sendiri perkara yang diingininya.

Imam Ahmad pula meriwayatkan dari Aisyah r.a., yang maksudnya: Rasulullah SAW menjahit sendiri bajunya, memperbaiki sendiri sepatutnya, dan buat seperti apa yang dibuat oleh lelaki lain di rumah mereka.

Al-Ahzab [21] Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik,iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat,

Posted by: Habib Ahmad | 28 Februari 2012

Lebih Baik Daripada Kerajaan ….

Lebih Baik Daripada Kerajaan ….

 

Apabila kita melihat kemewahan duniawi pada sesetengah manusia, akan timbul kekaguman kita kepadanya, dan sering terwujud dalam benak kita bahawa alangkah baiknya jika kita juga memperolehi kemewahan tersebut. Tanpa kita memikirkan bahawa segala-galanya adalah ujian daripada Allah ta`ala dan amanahNya yang akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Namun nafsu yang tidak pernah mengenal puas tetap sahaja menggoda kita untuk sentiasa gemarkan kemewahan duniawi yang sementara ini, bahkan ada yang tergoda sehingga sanggup menggadaikan akhirat demi mengunggulkan kemewahan yang fana…. Allahu … Allah.

Janganlah kita jadikan dunia ini sebagai matlamat akhir kita, ingatlah bahawa kita ini umat yang beragama. Dunia ini hanyalah sementara, yang bakal kita tinggalkan nanti apabila sampai masa meneruskan perjalanan kita menuju negeri yang kekal abadi. Junjungan Nabi shallAllahu `alaihi wa sallam berpesan agar kita jadikan keberadaan kita di negeri dunia ini seumpama seorang musafir, yakni hidupnya kita di negeri dunia ini hanyalah singgah sebentar sahaja untuk mencari bekalan buat kehidupan di negeri yang abadi nanti. Sampai masanya nanti, kita akan meneruskan perjalanan ke negeri yang abadi. Bertamu di dunia ini pun tidak lama, sebentar sahaja bak kata Sasterawan Negara A. Samad Said:- “Kita Ini Tetamu Senja”, tak lama terbenamlah matahari, kalau bertamu dari pagi sampai petang boleh tahan jugak lamanye…Allahu … Allah. Makanya, janganlah kita tergiurkan kehidupan duniawi sehingga lupa negeri yang akhirat yang abadi. Dunia yang ada itu jadikanlah untuk akhirat, dunia untuk akhirat bukan dunia untuk dunia kerana dunia itu bakal kita tinggal pergi. Seorang penyair berpesan:-

Jadikan hidupmu seperti musafir berkelana
Setelah kau tiada biarlah yang tinggal kebaikan belaka
Maka tidaklah kita di dunia ini melainkan bertamu sementara
Dan tiadalah atas tetamu melainkan pasti berlalu perginya
Bekal akhirat itu lebih penting daripada dunia seisinya. Kemewahan duniawi itu ada noktah akhirnya, manakala bekal akhirat itulah yang kita harapkan jadi sebab mendapat kebahagiaan yang abadi. Renungilah satu kisah yang diceritakan oleh Imam al-Qalyubirahimahullah dalam karya beliau “an-Nawaadir” pada kisah yang ke-194 di halaman 174, bahawa satu ketika Nabi Sulaiman bin Daud `alaihimas salamlalu dengan tunggangannya di hadapan seorang penggembala kambing. Maka terluncurlah daripada mulut si penggembala akan kata-kata: “Raja Sulaiman telah dianugerahkan dengan kerajaan yang besar.” Kata-kata si penggembala tadi dibawa angin ke telinga Nabi Sulaiman, maka turunlah baginda daripada tunggangannya lalu baginda datang kepada si penggembala. Baginda bersabda kepada si penggembala:“Wahai penggembala, sesungguhnya satu ucapan tasbih dalam lembaran amal seseorang hamba itu lebih afdhal di sisi Allah daripada kerajaannya Sulaiman, kerana kerajaannya itu bakal binasa sedangkan ucapan tasbih tersebut akan kekal bagi si pembacanya dan akan bermanfaat baginya pada hari kiamat nanti.”

Moga Allah selamatkan kita dari segala fitnah dunia dan membahagiakan kita di akhirat nanti dalam negeri yang abadi Jannatun Na`im, syurga yang penuh kenikmatan. Allahumma aamiin.

Posted by: Habib Ahmad | 28 Februari 2012

KARNIVAL UNTUKMU WAHAI RASULULLAH

Jom semua. Kita mengingati Rasulullah bukan hanya di bulan Rabiul Awal :) Jemput datang ke KARNIVAL UNTUKMU WAHAI RASULULLAH pada 4/3/2012 (AHAD) ini di Surau Al-Amin setapak. Pelbagai aktiviti menanti anda. Juga, istimewa bersama HABIB ALI ZAENAL ABIDIN dan juga ADEEP & SUHAIMI. So, see you all di sana ya. InshaAllah. 

Posted by: Habib Ahmad | 27 Februari 2012

Hukum bermain Dadu dan Catur

Hukum bermain Dadu dan Catur

Soal : Apakah hukumnya bermain dadu dan catur ?

Jawab : Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah dadu dan catur, sebahagian mereka menyamakan hukum dadu dan catur, sebahagiannya lagi membedakan antara dadu dan catur, perbedaan ini disebabkan apakah Catur dapat diqiyaskan dengan dadu atau tidak, permasalahan ini akan kami jelaskan dengan hadis yang telah di riwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah, sebagai berikut.

A.Permainan Dadu
Telah datang riwayat yang sohih dari Rasulullah s.a.w yang telah melarang permainan dadu :
Sebagaimana kami riwayatkan dengan sanad Kami kepada Imam Muslim dari sahabat Nabi Buraidah r.a :
من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه 
Artinya : ” Barangsiapa yang bermain Dadu seolah-olah telah mencelup tangannya kepada daging babi dan darahnya . ( H.R Muslim, Abu Daud , Ibnu Majah ).
Dari hadis ini Jamhur ( kebanyakkan ) ulama yang terdiri dari Imam Imam Malik, Imam Syafi`i , Imam Ahmad dan yang lainnya berpendapat bahwa bermain dadu hukumnya haram, dengan alasan bahwa meletakkan tangan kepada daging dan darah babi merupakan permisalan untuk memakannya, sementara memakannya adalah perbuatan haram, Rasulullah s.a..w telah menyamakan orang yang bermain dadu dengan orang yang meletakkan tangannya kedalam daging dan darah babi.
Berkata Imam Nawawi didalam syarah Sohih Muslim : Hadis ini merupakan hujah bagi Imam Syafi`i dan Jamhur ulama dalam pengharaman bermain dadu.
Sementara sebagaian ulama ada yang berpendapat bahwa bermain dadu bukan merupakan hal yang haram, tetapi makruh, diantara ulama yang berpendapat bahwa dadu bukan permainan yang haram adalah Abu Ishaq Marwazi .
Pendapat yang kuat dan rajih :
Pendapat yang kuat dan rajih adalah haramnya bermain dadu sebab jelasnya hadis Rasul yang melarang bermain dadu dan sohinya hadis tersebut.
B . Permainan catur
Sedangkan dalam masalah permainan catur para ulama berbeda pendapat.
1 – Jamhur ulama yang terdiri dari Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya berpendapat bahwa bermain catur haram sebagai qiasan dari permainan dadu yang telah dilarang oleh Rasulullah s.a.w.
Qiasan ini diperkuat dengan hadis mursal yang telah dikeluarkan oleh Abdan, Abu Musa, dan Ibnu Hazm yang telah di riwayatkan oleh Habbah bin Muslim :
ملعون من لعب بالشطرنج والناظرإليها كالآكل لحم الخنزير
Artinya : Terkutuklah orang yang bermain catur , dan orang yang melihat catur seperti orang yang memakan daging babi.
Andaikan hadis ini sohih niscaya akan menjadi pemutu dari ikhtilafnya ulama tentang hukum catur, tetapi hadis ini ini derajatnya dho`if.
2 – Sementara Imam Syafi`i berpendapat bahwa bermain catur tidaklah seperti bermain dadu, sebab itu beliau berpendapat bahwa bermain catur merupakan perkara yang makruh, hal ini telah diriwayatkan oleh sekumpulan ulama tabi`in.
Berkata Imam Syafi`i : ” Di Makruhkan ( bermain catur ) tidak diharamkan , hal ini jika tidak ( bermain ) dengan menjadikannya judi, tidak selalu bermain catur. tidak meninggalkan kewajiban,  jika dijadikan permain catur dengan judi, selalu bermain catur dan meninggalkan kewajiban maka hukumnya haram  secara ijmak ulama.
Pendapat yang rajih
Penulis lebih condong dengan pendapat bahwa bermain catur merupakan hal yang haram seagaimana pendapat jamhur ulama, dengan beberapa sebab :
1 – Qiasan catur dengan dadu, kedua-duanya merupakan permainan yang selalu membuang waktu dan selalu dijadikan bahagian dari perjudian.
2 – Islam mengajarkan kepada kita agar senantiasa menghormati waktu dan mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, sementara bermain catur merupakan wujud dari tidak menghormati waktu dengan sebaiknya.
3 – Banyaknya orang-orang yang bermain catur lupa dengan segala kewajiaban .
4 – Imam Syafi`i telah meletakkan syarat agar main catur tidak haram, tetapi ketiga-tiga syarat itu telah ditentang oleh pemain catur dengan menjadikannya perjudian, permainan yang selalu dimainkan sehingga melupakan segala kewajiban.
Rujukkan :
1 – Syarah Sohih Muslim oleh Imam Nawawi : jilid kelima, juz ke lima belas, halaman lima belas, terbitan Amiriyyah 1417 -1996.
2 – Kawakibul Wahhaj Wa Raudal Bahhaj, Fi Syarhi Sohih Muslim bin Al-Hajjaj, oleh guru kami Syeikh Muhammad Amin bin Abdullah al-Harari, Jilid keduapuluh dua, halaman : 417. terbitan Darul Minhaj,cetakkan pertama 1430-2009.
3 – Sohih Muslim, oleh Imam Muslim bin Al-Hajjaj, halaman 643, terbitan Alfa , cetakkan pertama 2008.

4 – Al-Jami` as-Soghir Fi Ahadisi Basyiri an-Nadzir : juz : 2, halama :157, terbitan Dar Ihya` Kutubu al-Arabiyah Indonesia,

Posted by: Habib Ahmad | 27 Februari 2012

Golongan jin yang beriman

Golongan jin yang beriman

 

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI

Menurut al-Biqaie surah yang lalu menerangkan tentang Nabi Nuh a.s. yang merupakan Rasul Allah yang pertama diutus kepada para penentang dan penyembah berhala.

Mereka menolak ajakan dan seruan sedangkan beliau salah seorang anggota masyarakat. Surah yang lalu diakhiri dengan doa Nabi Nuh a.s. ke atas mereka.

Nabi Muhammad SAW rasul yang terakhir dan kaum baginda mempunyai banyak persamaan dengan kaum Nabi Nuh. Ini disebabkan keagungan al-Quran dan ayat ini mengingatkan hal tersebut sambil mengisyaratkan kecaman kepada masyarakat Arab yang tidak menyambut ajakan beliau dan nabi yang menyampaikannya dari suku bangsa bahkan yang terdekat dengan mereka.

Sheikh Muhammad al-Hindi dalam kitabnya pada majlis yang ketujuh berkata: “Aku telah mengumpulkan ajaran yang dibawa oleh agama Islam dengan ajaran yang dibawa oleh penemuan moden, seperti ucapan mereka. Sesungguhnya setiap ilmu, kebaikan dan keburukan yang berlaku dalam hati itu ditimbulkan oleh roh yang mulia dan roh yang hina. Dalam hadis diungkapkan yang bermaksud di dalam hati itu ada dua kemahuan (kehendak). Kemahuan (kehendak) dari malaikat dan kemahuan (kehendak) dari syaitan.

Firman Allah SWT: Katakanlah (hai Muhammad): Telah diwahyukan kepadamu bahawasanya: Telah mendengarkan sekumpulan jin (akan al-Quran), lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengarkan al-Quran yang menakjubkan.

Ibnu Kathir berkata: “Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW memberitahu kepada umatnya, bahawa jin mendengar al-Quran, lalu mereka beriman, membenarkannya serta tunduk kepada Allah SWT.”

Menurut Al-Maraghi, Allah SWT mengeluarkan perintah kepada rasul-Nya agar memberitahu kepada para sahabatnya tentang kisah-kisah jin yang diwahyukan kepadanya kerana ia mempunyai banyak faedah dan manfaat kepada manusia, antaranya:

* Sebagai makluman bahawa Nabi SAW itu diutus kepada bangsa manusia juga kepada bangsa jin.

* Sebagai makluman bahawa jin itu mendengar pembicaraan dan memahami bahasa kita.

* Sebagai makluman bahawa jin itu dibebankan dengan tanggungjawab (mukalaf) sama seperti manusia.

* Sebagai makluman bahawa jin yang beriman telah berdakwah kepada jin lain dari kabilahnya agar mengaku beriman.

* Supaya kaum Quraisy mengetahui bahawa jin itu asalnya bersikap derhaka ketika mendengar al-Quran dan apabila mengetahui kemukjizatannya jin itu beriman kepadanya.

Secara zahirnya, ayat ini menunjukkan betapa nabi mengetahui para jin yang mendengar wahyu yang diturunkan kepadanya, tetapi bukan melalui kesaksian mata.

Dalam Ensiklopedia Abad XX karya Muhammad Farid Wajdi dinyatakanmakhluk yang bersifat hawa (udara) atau api, berakal dapat dibentuk dan mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan yang berat.

Sayyid Sabiq seorang ulama Mesir mendefinisi jin sebagai roh berakal, berkehendak, mukalaf (dibebani tugas keagamaan oleh Allah seperti manusia) tetapi tidak berbentuk materi, kasar dan mereka mempunyai kemampuan untuk tampil dalam pelbagai bentuk.

Firman Allah SWT: (yang) memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorangpun dengan Tuhan kami.

Menurut Al-Mawardi, ayat itu ada dua pendapat:

* Segala perkara yang mendapat petunjuk.

* Ke arah makrifatullah.

Ibnu Kathir berkata: “Iaitu jalan yang lurus.”

Hamka berkata: “Inilah kesan pertama yang tinggal dalam diri mereka setelah mendengar al-Quran dibaca Nabi. Mula-mula mereka takjub, merasa hairan tercengang mendengar ayat itu dibaca”.

Ini kerana isi kandungannya tidak ada jalan membantah dan menolak jika hatinya benar-benar bersih.

Firman Allah SWT: Dan bahawasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak.

Sebenarnya perkataan jaddu dalam ayat ini ada sepuluh tafsiran:

* Urusan tuhan kami seperti pendapat al-Suddi.

* Perbuatan tuhan kami seeperti pendapat Ibn Abbas.

* Peringatan tuhan kami seperti pendapat Mujahid.

* Kekayaan tuhan kami seperti pendapat Ikrimah.

* Ujian tuhan kami seperti pendapat al-Hasan.

* Kerajaan tuhan kami seperti pendapat Abu Ubaidah.

* Kemuliaan dan keagungan tuhan kami seperti pendapat Qatadah.

* Kenikmatan tuhan kami atas makhluk-Nya seperti pendapat al-Dahhak.

* Ketinggian tuhan kami seperti pendapat Sa’id bin Jubair.

* Mereka yang prihatin dengan datuk, iaitu bapa kepada ayah. Ini pendapat daripada ucapan jin kerana kejahilan.

Syed Qutub berkata: “Kata-kata al-jad bererti bahagian, habuan, kedudukan dan martabat iaitu kebesaran dan kekuasaan semuanya merupakan makna-makna yang terpancar dari kata-kata itu dan sesuai dengan tempatnya.”

Maksud umum dari makna tersebut adalah mengungkapkan perasaan hati bahawa Allah SWT Yang Maha Tinggi dan Maha Agung yang suci dari mempunyai isteri dan anak-anak sama ada lelaki atau perempuan.

 

http://epondok.wordpress.com/2012/02/27/golongan-jin-yang-beriman/

Posted by: Habib Ahmad | 26 Februari 2012

Gambar-gambar Maulidur Rasul di Yayasan Al Jenderami

http://www.facebook.com/yayasan.aljenderami

Mendidik Anak dengan Benar – Al-Habib Umar bin Hafidz – Tarim Hadramaut

Setelah masa kelahiran, tibalah masa untuk memberikan pemahaman terhadap anak tentang jalan hidup yang lurus dan hal-hal yang dapat menyesatkan dalam kehidupan ini. Semua itu karena dalam kehidupan ini seseorang bisa jadi akan beramal dalam kebaikan dan petunjuk, atau tergelincir dalam kejelekan dan kesesatan.
Sebab itu menjadi kewajiban setiap orang yang berakal untuk memiliki pemahaman dan kesadaran yang baik atas peran penting yang ada di hadapan anak-anak. Lalu persiapkan mereka untuk memahami makna jalan hidup yang ditetapkan Allah SWT, agar mereka menjalani hidup di bawah cahaya ilahi, dan tidak disesatkan oleh jalan hidup duniawi.

 

Dalam buku ini, Habib Umar bin Hafiz menjelaskan kepada kita pentingnya memperhatikan pendidikan anak, dan membimbing kita agar menjadi orang tua teladan dalam mendidiknya.

 

Buku ini lebih menarik lagi, ketika beliau menjelaskan karakter anak dari lahir hingga melewati masa baligh, dann bagaimana cara menghadapi mereka dalam usia itu.

Nasehat dan Wasiat Imam Haddad – Terjemah Kitab Nasaihud Diniyah Wal Washaya Imaniyah karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad (Jilid 1)

Karya Imam al-Haddad|Tasawwuf|Beranda

Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadmerupakan tokoh dan panutan umat sepanjang masa. Dari goresan penanya telah lahir puluhan karya agung yang mampu menghiasi khazanah Ahlussunnah Wal Jamaah.

 

Buku-buku karya beliau merupakan rujukan menuju jalan Allah swt dan Rasul-Nya melalui pintu kebersihan hati. Beliau adalah seorang pendidik yang agung, guru yang bijak. Walaupun saat ini kita tidak bertemu dan bertatap muka dengan beliau, namun dengan karya-karyanya kita memperoleh pengetahuan bagi hati kita.

 

Karya-karya Imam Haddad menekankan padakebersihan hati dan keteladanan kepada Nabi Muhammad saw, sahabat, Ahlul Bait, serta para ulama shalihin.

 

Buku ini adalah terjemah dari salah satu karya agung beliau yang berjudul An-Nashaih ad-Diniyyah wal Washaya al-Imaniyyah. Di dalamnya berisi nasehat agama dan wasiat-wasiat keimanan, serta tuntunan hidup, hikmah, dan petuah bijak dari al-Allamah al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad bagi hamba-hamba Allah swt yang beriman. Buku ini terdiri dari beberapa pasal nasehat yang bersumber dari Al-Qur’an, Al-Hadis, dan perkataan para ulama salafunasshalihin.

Posted by: Habib Ahmad | 26 Februari 2012

Ceramah Maulidur Rasul

Posted by: Habib Ahmad | 26 Februari 2012

Ceramah Maulidur Rasul

Posted by: Habib Ahmad | 26 Februari 2012

Menebus Dosa

Penulis: Imam Al-Ghazali
Penerjemah: Saipuddin Zuhri
Penerbit: Pustaka Hidayah, Bandung, cetakan V, Edisi Revisi dan Hard Cover, 1432 H/2011 M
Harga: Rp. 45.000

 

Secret £14million Bible in which ‘Jesus predicts coming of Prophet Muhammad’ unearthed in Turkey

Secret £14million Bible in which ‘Jesus predicts coming of Prophet Muhammad’ unearthed in Turkey

  • Vatican ‘wants to see’ 1,500-year-old ancient script
  • Has been hidden by Turkish state for 12 years
  • Handwritten in gold-lettered Aramaic
Last updated at 5:14 PM on 24th February 2012
A secret Bible in which Jesus is believed to predict the coming of the Prophet Muhammad to Earth has sparked serious interest from the Vatican. Pope Benedict XVI is claimed to want to see the 1,500-year-old book, which many say is the Gospel of Barnabas, that has been hidden by the Turkish state for the last 12 years. The £14million handwritten gold lettered tome, penned in Jesus’ native Aramaic language, is said to contain his early teachings and a prediction of the Prophet’s coming.
Secret Bible: The 1,500-year-old tome was is said to contain Jesus' early teachings and a prediction of the Prophet's coming
Secret Bible: The 1,500-year-old tome was is said to contain Jesus’ early teachings and his prediction of the Prophet’s coming

Ancient: The leather-bound text, written on animal hide, was discovered by Turkish police during an anti-smuggling operation in 2000
Ancient: The leather-bound text, written on animal hide, was discovered by Turkish police during an anti-smuggling operation in 2000
The leather-bound text, written on animal hide, was discovered by Turkish police during an anti-smuggling operation in 2000. It was closely guarded until 2010, when it was finally handed over to the Ankara Ethnography Museum, and will soon be put back on public display following a minor restoration. A photocopy of a single page from the handwritten ancient manuscript is thought to be worth £1.5million. Turkish culture and tourism minister Ertugrul Gunay said the book could be an authentic version of the Gospel, which was suppressed by the Christian Church for its strong parallels with the Islamic view of Jesus. He also said the Vatican had made an official request to see the scripture – a controversial text which Muslims claim is an addition to the original gospels of Mark, Matthew, Luke and John. In line with Islamic belief, the Gospel treats Jesus as a human being and not a God.
Serious interest: The Vatican, under Pope Benedict XVI, is said to want to see the recently re-discovered Bible
Serious interest: The Vatican, under Pope Benedict XVI, is said to want to see the recently re-discovered Bible
Historic: The £14million handwritten gold lettered tome is penned in Jesus' native Aramaic language
Historic: The £14million handwritten gold lettered tome is penned in Jesus’ native Aramaic language
It rejects the ideas of the Holy Trinity and the Crucifixion and reveals that Jesus predicted the coming of the Prophet Muhammad. In one version of the gospel, he is said to have told a priest: ‘How shall the Messiah be called? Muhammad is his blessed name’.
Despite the interest in the newly re-discovered book, some believe it is a fake and only dates back to the 16th century.And in another Jesus denied being the Messiah, claiming that he or she would be Ishmaelite, the term used for an Arab. The oldest copies of the book date back to that time, and are written in Spanish and Italian. Protestant pastor İhsan Özbek said it was unlikely to be authentic. This is because St Barnabas lived in the first century and was one of the Apostles of Jesus, in contrast to this version which is said to come from the fifth or sixth century. He told the Today Zaman newspaper: ‘The copy in Ankara might have been written by one of the followers of St Barnabas.’
‘Since there is around 500 years in between St Barnabas and the writing of the Bible copy, Muslims may be disappointed to see that this copy does not include things they would like to see.’
‘It might have no relation with the content of the Gospel of Barnabas.’ Theology professor Ömer Faruk Harman said a scientific scan of the bible may be the only way to reveal how old it really is.
Posted by: Habib Ahmad | 26 Februari 2012

Jiwa tenang masih mampu tersenyum berdepan ujian

Jiwa tenang masih mampu tersenyum berdepan ujian

Posted by epondok di Februari 26, 2012

Oleh Amran Zakaria

Golongan tewas kuat memberontak, patah semangat

ALLAH mencipta jiwa manusia dengan segenap tabiat dan perangainya dan mengilhamkan kepada manusia potensi untuk bertakwa serta potensi berbuat dosa. Sesiapa yang memilih ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia menyucikan jiwanya dan membersihkannya daripada akhlak yang rendah dan tercela.

Seorang yang sedar bahawa dirinya hamba pasti akan pasrah dan bersedia menerima apa saja ujian yang diberikan Tuhan. Menerima hakikat itu, jiwa kita menjadi lebih tenang berbanding dengan hamba yang ‘memberontak’ atas apa yang Allah takdirkan.

Allah berfirman bermaksud: “Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga, pada hal belum datang kepadamu (ujian) seperti halnya orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam ujian) sehingga berkatalah Rasul dan orang yang beriman bersamanya: “Bilakah datangnya pertolongan Allah?” Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.” (Surah al-Baqarah, ayat 214).

Pepatah Melayu sering menyebut ‘ikut hati mati, ikut rasa binasa’ sebagai panduan dan peringatan buat mereka yang dilanda tekanan perasaan. Maksudnya, usah diikutkan hati dan perasaan kerana kesannya amat buruk.

Peringatan ini ada hikmahnya ketika hamba Allah berdepan dengan pelbagai cabaran yang menghimpit jiwa agar tidak mudah patah semangat dan berserah kepada situasi semasa. Mereka ini adalah golongan yang tewas dalam kehidupannya.

Sebenarnya tidak salah untuk kita berusaha menyelesaikan masalah yang menimpa, bahkan kita dituntut berbuat demikian. Namun, jika masalah itu tidak juga dapat diselesaikan juga, hendaklah kita berprasangka baik kepada Allah dan meredainya.
Allah berfirman yang bermaksud: “Ada perkara yang kamu tidak suka tetapi ia baik bagi kamu dan ada perkara yang kamu suka tetapi ia buruk bagi kamu, Dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan kamu tidak mengetahuinya.” (Surah al-Baqarah , ayat 216).

Seorang ulama sufi terkenal, Ibn Atoillah menjelaskan hakikat ini menerusi kata-katanya: “Barang siapa yang menyangka sifat kasih sayang Allah terpisah dalam takdir-Nya, maka itu adalah kerana pendeknya penglihatan akal dan mata hati seseorang.”

Pemikir Islam terkemuka, Imam Ghazali menyatakan bahawa cukuplah seseorang hamba dikatakan sudah ‘memberontak’ kepada Tuhan apabila dia menukar kebiasaan dalam hidupnya apabila diuji Allah dengan sesuatu yang tidak disukainya.

Keadaan ini berbeza dengan muqarrabin, yakni orang yang hampir dengan Allah yang mana mereka sedia menerima apa saja ujian yang Allah ke atas mereka. Penerimaan ini atas asas ketaatan dan menganggap ujian itu didatangkan untuk meningkatkan darjat keimanan mereka.

Hikmah ialah sesuatu yang tersirat di sebalik yang tersurat. Hikmah dikurniakan sebagai paling besar dengan satu ujian. Rasulullah SAW memberi perumpamaan orang yang beriman apabila ditimpa ujian, bagai besi yang dimasukkan ke dalam api, lalu hilangkan karatnya dan tinggallah yang baik saja.

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah RA katanya: “Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Orang mukmin sama ada lelaki ataupun perempuan akan sentiasa diuji oleh Allah sama ada dirinya, anaknya ataupun hartanya sehinggalah dia menghadap Allah tanpa dia membawa dosa sedikit pun.” (Riwayat Imam Tirmizi)

Sering muqarrabin mengulas mengenai hikmah ujian dengan berkata: “Allah melapangkan bagimu supaya engkau tidak selalu dalam kesempitan dan Allah menyempitkan bagimu supaya engkau tidak hanyut dalam kelapangan, dan Allah melepaskan engkau daripada kedua-duanya, supaya engkau tidak bergantung kepada sesuatu selain Allah.”

Dalam soal berdepan dengan cabaran hidup, hendaklah kita membersihkan jiwa bertujuan mengelakkan kekotoran yang akan mencemarkannya. Dunia ialah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir.

Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Amradhul Qulub wa Syifaa’uha mengatakan: “Penyakit hati ialah jenis kerosakan yang menimpanya dan menjadi penyebab kepada kerosakan pemikiran dan kehendak. Kerosakan pemikiran ini terjadi kerana adanya kesamaran sehingga tidak berupaya seseorang itu untuk melihat kebenaran atau dapat melihat kebenaran tetapi berlainan dengan apa yang seharusnya ada, sedangkan kehendaknya (penyakit hati) itu membenci kebenaran dan menyukai kebatilan.”

Allah berfirman yang bermaksud: “Sungguh berbahagia orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.” (Surah Asy Syams, ayat 9).

Ketika berdepan dengan masalah keresahan jiwa barulah kita sedar betapa nikmatnya manusia yang memiliki jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang akan sentiasa bahagia dalam mengharungi pelbagai cabaran, termasuk yang tidak berjangka. Malah, jiwa yang tenang mampu tersenyum ketika menghadapi pelbagai ujian. Mereka tidak mudah berputus asa, mengeluh dan gelisah.

Firman Allah yang bermaksud: “Dan nikmat apapun yang ada pada kalian maka semuanya berasal daripada Allah. Kemudian apabila kalian tertimpa musibah, maka kepada-Nyah kalian memulangkan urusan.” (Surah An-Nahl, 53)

Kegelisahan yang melanda diri seseorang menyebabkan mereka mengalami kebingungan dan hilang arah. Ketika itu diri terasa tiada tempat lagi untuk mengadu. Jiwa yang tidak tenteram sebenarnya mempunyai sebab-musabab yang tersendiri. Antara sebab utamanya ialah kerana dosa silam yang pernah dilakukan dan menjelma kembali dalam kehidupan sekarang. Dosa itu meracuni hati dan perasaan yang kian menampakkan kegelisahan

Posted by: Habib Ahmad | 26 Februari 2012

Terkini dari KHAZANAH FATHANIYAH

Terkini dari KHAZANAH FATHANIYAH

Assalammu’alaikum Wrt. Wbt.
Sekadar beberapa makluman yang berkaitan Khazanah Fathaniyah:
1) Rancangan TURATH ULAMA yang disiarkan di TV1, yang bermula Mac 2011 yang lepas, DITUNDA, buat sementara waktu, dan insyaAllah akan disambung tidak lama lagi.
2) Bagi yang berminat untuk sebarang jemputan yang melibatkan pameran yang berkaitan Khazanah Ulama Nusantara,  boleh menghubungi pengurus hubungan luar Khazanah Fathaniyah, iaitu Tuan Abdul Halim Muhamed (013-3564496/ Pej: 03-61897231), bagi perbincangan lanjutan.
3) Kebanyakan stok buku Khazanah Fathaniyah telah habis, dan dalam proses ulang cetak. Namun, bagi yang memerlukan dengan segera untuk penyelidikan, kami akan menyediakan berupa fotokopi. Maklumat lanjut, boleh hubungi Tuan Azrul bin Basarudin (016-3520094/ Pej: 03-61897231).
Sekian untuk makluman.
Wassalam.
Posted by: Habib Ahmad | 24 Februari 2012

Forum ASWJ – fahamislam.com

 

faham dan amal manhaj ASWJ.http://fahamislam.com/forum/index.php

« Newer Posts - Older Posts »

Kategori

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 739 other followers