Posted by: Habib Ahmad | 22 Januari 2011

Doa yang Mantap

Doa yang Mantap
Posted on Januari 19, 2011 by sulaiman
Wahai Tuhan kami! Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka”.

Ini adalah salah satu doa yang diajar oleh Rasulullah s.a.w.

Baginda suka doa yang ringkas tetapi padat. Misalnya cukuplah sekadar meminta syurga, tidak perlulah diperincikan bentuk mahligai syurga itu seperti yang diminta oleh seorang sahabat:

Diriwayatkan daripada Abi Nu’amah, bahawa Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya berdoa, dengan katanya : Ya Allah, aku memohon agar dikurniakan mahligai putih di sebelah kanan syurga apabila aku masuk ke dalamnya (syurga) nanti. Sabda Nabi saw: Diriwayatkan daripada Aisyah ra katanya : Nabi saw sukakan doa yang menyeluruh dan baginda tinggalkan selain dari itu.

Banyak lagi doa-doa yang diajar dan disebut dalam hadith-hadith Baginda misalnya:

“Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku (kasihani) dan masukkanlah aku (ke dalam syurga) bersama orang-orang yang dikurniakan nikmat”.

Wahai tuhan kami, tidak ada kehidupan yang sebenar melainkan di akhirat.

AKIDAH MENURUT AJARAN NABI: Pembahasan Kitab Durus Al-`Aqaid Ad-Diniyyah

Penulis: Habib Abdurrahman bin Saggaf Assegaf
Penerjemah: Hasan Husein Assegaf
Penerbit: Tama Publisher
Harga: Rp. 50.000

Perkara dasar yang wajib dipercayai dalam ilmu tauhid ialah perkara yang dalilnya atau buktinya cukup terang dan kuat yang terdapat dalam Al-Quran atau hadits yang shahih. Perkara ini tidak boleh dita’wil atau ditukar maknanya yang asli dengan makna yang lain.

Tujuan mempelajari ilmu tauhid adalah mengenal Allah dan rasul-Nya dengan dalil-dalil yang pasti dan menetapkan sesuatu yang wajib bagi Allah dari sifat-sifat yang sempurna dan mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan dan membenarkan semua rasul-rasul Allah.

Sebelum mempelajari ilmu tauhid, seseorang harus mengetahui terlebih dahulu pengertian hukum. Karena dari pemahaman inilah seseorang akan benar dalam memahami pembahasan-pembahasan dalam ilmu ini.

Dengan memahami hukum, dengan tiga pembagiannya, yaitu hukum syari’at, hukum adat, dan hukum akal, Anda akan mengetahui secara pasti bahwa alam itu adalah makhluk, karena alam pasti baru. Bukti bahwa alam itu baru adalah alam selalu berubah.

Rumusannya, setiap yang berubah pastilah baru. Alam selalu berubah, maka alam adalah baru. Selanjutnya setiap yang baru pastilah membutuhkan kepada yang mengadakannya, karena mustahil ada dengan sendirinya, sebagaimana mustahil ia dapat berubah sendiri tanpa ada yang mengubahnya. Jika demikian halnya, alam adalah makhluk (ciptaan) dan yang menciptakannya itulah Khaliq (Pencipta). Dalam aqidah Islam, Yang Maha Pencipta itu adalah Allah SWT.

Untuk meyakini adanya Pencipta, yaitu Allah SWT, minimal kita harus memahami 20 sifat-Nya yang wajib, demikian pula 20 sifat-Nya yang mustahil, agar kita tidak tersesat dan keyakinan kita tidak tergoyahkan oleh pemahaman dan ajaran apa pun.

Selanjutnya Anda pun pada akhirnya akan meyakini sepenuhnya bahwa Allah mengutus rasul-rasulnya yang wajib bersifat siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah.

Posted by: Habib Ahmad | 22 Januari 2011

Hak Suami Dan Isteri Dalam Islam”

Hak Suami Dan Isteri Dalam Islam”

Kesempatan kali ini, ingin saya kongsikan isi perbincangan di dalam Tanyalah Ustaz bertajuk “Hak Suami Dan Isteri Dalam Islam”

Di dalam al-Quran Allah menyebutkan (Surah ar-Rum ayat 21):-

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untuk mu pasangan suami isteri dari antara kamu, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram antara satu sama lain dan dijadikanka di antara mu kasih sayang dan belas kasihan; sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

ENAM KELEBIHAN ORANG YANG BERKAHWIN

1. Telah menyempurnakan sebahagian dari agamanya[1]

Dari Sahl bin Muaz al-Juhaini dari ayahnya dia telah berkata, telah bersabda Rasullullah Saw, sesiapa yang memberi kerana Allah dan menegah kerana Allah dan mencintai kerana Allah dan membenci kerana Allah dan bernikah kerana Allah maka sempurnalah imannya

2. Mengikuti sunnah Nabi-Nabi yang terdahulu.[2]

Dari Abu Ayyub dia telah berkata, telah bersabda Rasulullah Saw “Empat perkara daripada perlakuan (sunnah) para Rasul: bersifat malu, berwangi, bersugi dan bernikah.”

3. Menghindari larangan agama[3]

Bahawasanya Nabi S.A.W. melarang hidup membujang.

4. Menjadi umat yang dibanggai oleh Rasullullah SAW[4]

Dan berkahwinlah, kerana aku akan berbangga dengan kamu sebagai umat yang ramai bilangannya.

5. Melaksanakan sunnah Rasullullah SAW[5]

Dari Aisyah dia telah berkata, telah bersabda Rasullullah Saw “Nikah itu adalah daripada sunnah (perlakuan) ku, maka barangsiapa tidak beramal dengan sunnah ku dia bukanlah daripada ku.

6. Mengelakkan maksiat [6]

“Hai golongan pemuda! Barangsiapa di antara kamu mampu bernikah, hendaklah ia bernikah, kerana yang demikian itu amat menundukkan pemandangan dan amat memelihara kehormatan, barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, kerana puasa itu menahan nafsunya.”

Hak Isteri Yang Perlu Di Tunaikan Suami
TANGGGUNG JAWAB PERTAMA : BERGAUL DENGAN CARA YANG BAIK
Allah S.W.T berfirman: (Surah an-Nisa ayat 19)

“Pergaulilah isteri mu dengan cara yang baik; kemudian bila tidak menyukai mereka (maka bersabarlah), kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, pada hal Allah menjadikan padanya kebaikan yang sangat banyak.”

Selain itu Rasullullah SAW bersabda: [7]:-

“Orang yang baik di antara kamu ialah orang yang baik perangainya kepada ahli rumahnya (isterinya). Dan aku (sendiri) orang yang paling baik di kalangan kamu terhadap isteriku.”

TANGGUNGJAWAB KEDUA : BERLAKU ADIL

Selain itu, suami hendaklah berlaku adil terhadap apa sahaja yang berkaitan dengan hak isteri. Allah S.W.T berfirman: [8]:-

“Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada taqwa.”

Perintah ini memerlukan suami bersikap adil, menghormati perasaan, berbaik hati dan bertimbang rasa terhadap isteri. Suami tidak boleh menunjuk sebarang kebencian atau menzahirkan perbuatan yang boleh menyinggung perasaan isteri.

TANGGUNGJAWAB KETIGA: MENASIHATI DAN MENDIDIK ISTERI

Sudah menjadi tugas suami agar sentiasa memberi nasihat dan panduan terhadap isteri dan anak. Oleh yang demikian, suami hendaklah mendidik dirinya dan mendidik keluarganya dengan ajaran agama. Di dalam al-Quran Allah S.W.T berfirman: (Surah at-Tahrim ayat 6)

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu

SISIPAN SATU : TEGAHAN MEMUKUL ISTERI

Rasullullah S.A.W bersabda: [9]:-

“Kamu tidak jumpai mereka itu (orang yang memukul isteri) sebagai orang yang baik antara kamu.”

Rasullullah S.A.W bersabda lagi [10]:-

“Dari Aisyah dia telah berkata, Rasulullah S.A.W. tidak pernah memukul isteri mahu pun khadamnya sama sekali; dan beliau sama sekali tidak pernah memukul dengan tangannya sendiri, melainkan dalam peperangan (sabilillah)
SISIAPAN DUA : HUKUM MENGABAIKAN TANGGUNGJAWAB DI DALAM ISLAM

Rasullullah S.A.W bersabda [11]:-

” Dari Abdullah bin Amru, dia telah berkata, sabda Rasullullah S.A.W, Cukup berdosalah seseorang yang mengabaikan orang yang di bawah tanggungannya.”

TANGGUNGJAWAB KEEMPAT : MEMBERI NAFKAH

Di dalam ajaran Islam ada menyatakan bahawa seorang suami berasaskan daya kekuatan mental dan fizikalnya dipertanggungjawabkan memberi nafkah zahir dan batin demi untuk kelangsungan hayat keluarga.[12]

Allah S.W.T berfirman :- (surah at-Talaq ayat 7)

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya

Inilah tanggung jawab suami yang perlu ditunaikan pada isterinya. Semoga perbahasan ini memberi manafaat pada kita semua.

“Ilmu Pelita Hati”

al-Faqir Ila Rabbihi

Muhamad bin Abdullah

Shah Alam

9 Safar 1432/14 Januari 2010 jam 1.00 tengah hari

[1] Hadith riwayat Ahmad

[2] Hadith riwayat at-Tarmizi

[3] Hadith riwayat at-Tarmizi

[4] Hadith riwayat Ibn Majah

[5] Hadith riwayat Ibn Majah

[6] Hadith riwayat al-Bukhari

[7] Hadith riwayat Ibn Majah

[8] Surah al-Maidah ayat 8

[9] Hadtih riwayat Ibn Majah

[10] Hadith riwayat Muslim

[11] Hadith riwayat Abu Daud

[12] Raja Rohana Raja Mamat, The role and status, hlm 60.

http://www.ustazamin.com/2011/01/bicara-ilmu-24-tanyalah-ustaz-hak-suami.html

Posted by: Habib Ahmad | 21 Januari 2011

Tawassul Menurut Imam al-Syaukani

Tawassul Menurut Imam al-Syaukani
Tawassul Menurut Imam al-Syaukani
Oleh PANEL PENYELIDIKAN YAYASAN SOFA NEGERI SEMBILAN
Utusan Malaysia, 18 Januari 2011

Imam al-Syaukani adalah seorang lagi tokoh ulama yang sering menjadi rujukan sebahagian daripada mereka yang mendakwa mahu memperbaharui agama di zaman ini. Tawassul pula menjadi salah satu amalan yang dituduh sebagai terpesong dan menjadi penghalang kepada pembaharuan agama. Oleh itu wajarlah kita menyorot pandangan tokoh ini tentang tawassul.

Telah berkata al-Imam Syeikh Muhammad ibn Ali al-Syaukani di dalam risalahnya al-Dur al-Nadhid fi Ikhlas Kalimah al-Tauhid: “Adapun bertawassul kepada Allah dengan perantaraan salah seorang daripada makhlukNya bagi suatu permohonan yang dituntut oleh seseorang hamba daripada Tuhannya, Syeikh ‘Izzuddin Ibnu Abdul Salam telah menyatakan: “Sesungguhnya tidak harus bertawassul kepada Allah SWT melainkan dengan kemuliaan Nabi SAW, sekiranya hadith mengenainya adalah sohih.”

Berkemungkinan, yang dimaksudkan oleh Syeikh ‘Izzuddin Ibnu Abdul Salam ialah hadith yang diriwayatkan oleh al-Nasaei di dalam Sunannya dan juga al-Tirmizi dan disohihkannya oleh Ibnu Majah dan lain-lainnya: Bahawa seorang buta datang kepada Nabi SAW, lalu diajarkan dengan doa tawassul, maka beliau menyebut hadith tersebut.

Berkata Imam Syaukani: “Pada pandangan manusia tentang makna ini, terdapat dua pendapat:
Pendapat Pertama: Bertawassul ialah apa yang disebut oleh Umar al Khattab RA, sebagaimana katanya: “Kami apabila ditimpa musim kemarau, kami bertawassul dengan Nabi kami kepadaMu, maka Engkau menurunkan hujan kepada kami, dan sekarang kami bertawassul kepadaMu dengan kemuliaan bapa saudara Nabi kami (Abbas RA).” Hadith ini terdapat di dalam Sohih al Bukhari dan lain-lainnya.

Umar RA telah menyebut, bahawa mereka bertawassul dengan Nabi SAW semasa hidupnya supaya diturunkan hujan. Kemudian mereka bertawassul pula dengan bapa saudara Baginda SAW, Abbas RA selepas kewafatan Baginda SAW.

Tawassul mereka ialah permohonan supaya diturunkan hujan ketika Baginda SAW berdoa dan mereka juga berdoa bersamanya. Maka jadilah Baginda SAW sebagai wasilah mereka kepada Allah SWT dan Nabi SAW dalam hal seperti ini sebagai pemberi syafa’at dan orang yang mendoakan bagi mereka.

Pendapat kedua: Bertawassul dengan kemuliaan Nabi SAW boleh dilakukan tidak kira semasa hidup Baginda SAW dan selepas kewafatannya, begitu juga ketika keberadaannya dan ketiadaannya. Tidak tersembunyi lagi, bahawa telah thabit keharusan bertawassul dengan Baginda SAW semasa hayatnya. Begitu juga bertawassul dengan selain Baginda SAW selepas kewafatannya berdasarkan ijma’ sahabat iaitu ijma’ sukuti, lantaran kerana tiada seorang dari kalangan mereka yang mengingkari ketika Sayyiduna Umar RA bertawassul dengan Sayyiduna ‘Abbas RA.

Pada pendapat saya sendiri, (Dr.Sayyid Muhammad `Alawi al-Maliki, empunya kitab Mafahim) sebenarnya tidak ada jalan untuk membataskan keharusan bertawassul hanya dengan perantaraan Nabi SAW sahaja, sebagaimana yang didakwa oleh Syeikh ‘Izzuddin Ibnu Abdul Salam. Hal ini disebabkan dua perkara:

1. Hujah ijma’ Sahabat RA, sebagaimana yang kami kemukakan di atas.
2. Hakikat bahawa bertawassul kepada Allah dengan kemuliaan orang-orang yang mulia dan berilmu, sebenarnya adalah bertawassul dengan amalan soleh dan keistimewaan mereka yang mulia, kerana mereka tidak menjadi mulia melainkan dengan amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Maka jika seseorang berkata, “Ya Allah! Sesungguhnya aku bertawassul kepadaMu dengan orang alim fulan,” maka tawassul ini dilakukan kerana keilmuan orang tersebut. Bukankah telah thabit di dalam hadith Sohih al Bukhari dan Sahih Muslim dan lain-lainnya, bahawa Nabi SAW menceritakan tentang tiga orang yang terperangkap di dalam gua akibat tertutup dengan batu besar. Masing-masing bertawassul dengan amalan mereka yang terbesar hingga menyebabkan batu besar itu terangkat. Sekiranya bertawassul dengan amalan yang mulia tidak diharuskan atau pun dianggap sebagai perbuatan syirik sebagaimana sangkaan orang-orang yang keras dalam bab ini seperti Ibnu Abdul Salam dan orang-orang yang mengikut pendapatnya, sudah pasti permohonan ketiga-tiga orang itu tidak dimakbulkan dan Nabi Muhammad SAW juga tidak akan berdiam daripada mengingkari perbuatan mereka selepas menceritakan tentang kisah mereka.

Maka dari sini, dapatlah diketahui bahawa dalil-dalil yang digunakan oleh orang-orang yang menegah daripada bertawassul dengan para Nabi dan orang-orang soleh berdasarkan firman Allah di bawah, bukanlah dalil untuk menidakkan tawassul ataupun hujjah yang menunjukkan ke atas larangan daripada bertawassul, bahkan ia termasuk dalam konsep menggunakan dalil tidak kena pada tempatnya dan terkeluar daripada medan perbahasan:

Sekiranya orang-orang musyrik mengatakan: “Kami tidak menyembah mereka (sembahan selain Allah) melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya.” (al-Zumar: 3). Jelas menunjukkan, bahawa mereka menyembah berhala-berhala untuk tujuan tersebut. Sedangkan orang yang bertawassul kepada Allah dengan seorang alim misalnya, tidak menyembah orang alim tersebut, tetapi kerana dia mengetahui bahawa orang alim tersebut mempunyai keistimewaan di sisi Allah, iaitu keistimewaan ilmu. Maka dia bertawassul dengan orang alim tersebut kerana keistimewaannya.

Demikian juga firman Allah: “Maka janganlah kamu menyembah seseorang (di dalam masjid-masjid) di samping menyembah Allah.” (al-Jin: 18). Ayat ini mengandungi larangan daripada menyeru (menyembah) selain Allah, seperti seseorang berkata, “Wahai Allah! dan Wahai Fulan!.” Sedangkan orang yang bertawassul kepada Allah dengan kemuliaan orang alim misalnya, tidak menyembah atau memohon melainkan kepada Allah, kerana dia hanya bertawassul dengan amalan soleh seseorang hamba Allah sebagaimana yang dilakukan oleh tiga orang yang terperangkap di dalam gua akibat pintu gua tertutup dengan batu besar bertawassul dengan amalan soleh masing-masing.

Demikian juga firman Allah yang disebutkan di dalam surah al Ra’d ayat 14, “Hanya bagi Allah (hak mengabulkan) doa yang benar. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatupun bagi mereka.” Orang-orang Musyrik yang disebut dalam ayat tersebut memohon kepada berhala-berhala yang tidak akan memaqbulkan permintaan mereka, bahkan mereka tidak menyembah Tuhan yang sebenarnya yang dapat memustajabkan doa mereka. Sedangkan orang yang bertawassul dengan orang alim umpamanya, tidak memohon selain kepada Allah, dan tidak menyembah yang lain bersama Allah.

Setelah kita mengetahuinya, maka kita seharusnya tidak lagi perlu ragu-ragu atau bimbang untuk menolak dalil-dalil yang digunakan oleh orang yang menegah daripada bertawassul. Dalil-dalil mereka sebenarnya tidak relevan dan tidak termasuk dalam perbahasan tawassul.

Dalil yang biasa dipakai Wahabi untuk Mengharamkan Ziarah ke Makam Rasulullah SAW dan Bantahannya

Kembali kepada PesananPilih SemuaTidak Memilih Apa-apaTanda sebagai Sudah DibacaTanda sebagai Belum DibacaLaporkan SpamBuangBerhenti melanggan
Anda baru saja mencantas 20 mesej.Kembali sebelumnyaatauTinggalkan Kumpulan Kenapa Takut Bid’ah? 2Pilih :Semua, Baca, TiadaTunjukSemuaBelum Dibaca Kenapa Takut Bid’ah? 2
pada 14hb Januari pukul 6.16 pagi Dalil yang biasa dipakai Wahabi untuk Mengharamkan Ziarah ke Makam Rasulullah SAW dan Bantahannya
Ada satu lagi dalil khusus dari ulama salaf yang juga sering digunakan oleh k…

Kenapa Takut Bid’ah? 2
pada 14hb Januari pukul 12.46 pagi meminta pertolongan kepada rasulullah yang uda wafat syrikkah?? chek it out
Meminta pertolongan lewat lantaran Rasulullah.. Kisah berikut ini bisa anda l…

Kenapa Takut Bid’ah? 2
pada 14hb Januari pukul 12.44 pagi meminta pertolongan kepada rasulullah yang uda wafat syrikkah?? chek it out
Meminta pertolongan lewat lantaran Rasulullah.. Kisah berikut ini bisa anda l…

Musafir Dunia
pada 13hb Januari pukul 10.40 ptg asif
jika tak keberatan boleh emelkan kpd ana, mjlis2 ilmu yg di update..
emelkan…

GERAKAN TUTUP AURAT MENURUT SYARIAT ISLAM – TAK MENUNGGU NEGARA MENGATURNYA
pada 13hb Januari pukul 4.46 ptg Muslim Kosovo Protes Larangan Jilbab di Sekolah Umum Eropa 11/10/2010 | 03 Zulqaedah 1431 H Oleh: T
dakwatuna.com – Pristina. Sekitar seribu orang turun ke jalan-jalan di Ibuk…

WeLove Islam
pada 12hb Januari pukul 2.27 ptg (tiada perkara)
Amin

Haji Syed Ahmad Alhabshi
pada 12hb Januari pukul 1.07 ptg (tiada perkara)
SALAM UKHUWAH FILLAH….mohon apakan anta ada jadual bulan januari syeikh fuad..

Pecinta AL-Qur’an
pada 11hb Januari pukul 6.29 ptg Bagaimana cara menambah keimanan melalui Al-Quran..!!
Barangkali ada seseorang telah berkata,” Aku telah banyak membaca Al-Quran te…

Anda
pada 11hb Januari pukul 5.34 ptg Bersama AlHabib Umar di Pelancaran Madrasah Tazkiyah, Darul Mustoffa Malaysia

Sayyiduna Al-Walid Habib Abdurrahman Assegaf
pada 11hb Januari pukul 4.24 ptg (tiada perkara)
“Ketahuilah bahwa Allah swt akan memberikan kepada hambanya segala apa yang d…

Izzuddin Al Jitrawiy
pada 11hb Januari pukul 2.08 ptg (tiada perkara)
ok, tapi knapa serban 12 hasta itu dijual di merata-rata tempat untuk menggal…

Husna Hidayah
pada 10hb Januari pukul 9.15 ptg (tiada perkara)
Salaam ‘alaikum. Tuan Syed, maaf nak tanya.. Ada apa2 news tak?

Rusli Arsyad
pada 10hb Januari pukul 6.56 ptg Hello!
I got u surprise http://www.erejehuhigaojek.blogspot.com

KAMI SAYYID & SYARIFAH MENOLAK SYIAH SEBAGAI AJARAN AHLULBAYT NABI SAW
pada 10hb Januari pukul 7.29 pagi RAHASIA DIBALIK PERJANJIAN PERJANJIAN NABI SAW..
RAHASIA DIBALIK PERJANJIAN PERJANJIAN NABI SAW..http://www.facebook.com/not…

Pecinta Kitab Kuning ( pondok & pesantren )
pada 09hb Januari pukul 12.29 ptg MAJLIS BERSAMA SYEIKH NURUDDIN AL-BANJARI (Jadual Baru)
ALHAMDULILLAH…SEGALA PUJI BAGI ALLAH(TUHAN SEKELIAN ALAM) YANG MANA TELAH…

GERAKAN TUTUP AURAT MENURUT SYARIAT ISLAM – TAK MENUNGGU NEGARA MENGATURNYA
pada 08hb Januari pukul 11.11 ptg Kini Makin Banyak Muslimah di Serbia yang Berani Kenakan Jilbab
Dakwatuna.com – Sandzak. Syiar Islam kini mulai tumbuh subur di Serbia, neg…

eBook Malaysia
pada 08hb Januari pukul 9.18 ptg PENTING 100% PERCUMA. Tingkatkan pelawat ke url referral, blog atau website anda
Free website promosi, 100% Free Traffic, Free Banner, Excellent Bonus Referra…

‏محمد‏, Fatma, Amir
pada 08hb Januari pukul 10.55 pagi Ahlan Wa sahlan Yaa Hubabah!
insyaAllah~

rahsia lubuk mudah
pada 07hb Januari pukul 6.16 ptg salam
http://rahsialubukmudah.tk/Apa yang RAHSIA sangat dalam ebook Rahsia Lubuk…

rahsia lubuk mudah
pada 07hb Januari pukul 6.10 ptg http://rahsialubukmudah.tk/
Rahsia Lubuk Duit Di Mudah.myhttp://rahsialubukmudah.tk/Apa yang RAHSIA s…

Dalil yang biasa dipakai Wahabi untuk Mengharamkan Ziarah ke Makam Rasulullah SAW dan Bantahannya
Kepada ahli Kenapa Takut Bid’ah? 2
Molufir Mediatama pada 14hb Januari pukul 6.16 pagi Balas • Lapor
Ada satu lagi dalil khusus dari ulama salaf yang juga sering digunakan oleh kaum Salafi & Wahabi, yaitu perkataan Imam Malik bin Anas (perintis Mazhab Maliki) tentang ziarah ke kuburan Rasulullah Saw. Bahkan Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyah juz 27 hal. 111-112 sangat mengandalkan ungkapan Imam Malik ini. Ibnu Taimiyah berkata:

بل قد كره مالك وغيره أن يقال: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومالك أعلم الناس بهذا الباب، فإن أهل المدينة أعلم أهل الأمصار بذلك، ومالك إمام أهل المدينة. فلو كان في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيها لفظ «زيارة قبره» لم يخف ذلك على علماء أهل مدينته وجيران قبره ـ بأبي هو وأمي.

“… bahkan Imam Malik dan yang lainnya membenci kata-kata, ‘Aku menziarahi kubur Nabi Saw.’ sedang Imam Malik adalah orang paling alim dalam bab ini, dan penduduk Madinah adalah paling alimnya wilayah dalam bab ini, dan Imam Malik adalah imamnya penduduk Madinah. Seandainya terdapat sunnah dalam hal ini dari Rasulullah Saw. yang di dalamnya terdapat lafaz ‘menziarahi kuburnya’, niscaya tidak akan tersembunyi (tidak diketahui) hal itu oleh para ulama ahli Madinah dan penduduk sekitar makam beliau –demi bapak dan ibuku .”

Kaum Salafi & Wahabi, bahkan imam mereka yaitu Ibnu Taimiyah tampaknya salah paham terhadap ungkapan Imam Malik tersebut. Imam Malik adalah orang yang sangat memuliakan Rasulullah Saw., sampai-sampai ia enggan naik kendaraan di kota Madinah karena menyadari bahwa tubuh Rasulullah Saw. dikubur di tanah Madinah, sebagaimana ia nyatakan, “Aku malu kepada Allah ta’ala untuk menginjak tanah yang di dalamnya ada Rasulullah Saw. dengan kaki hewan (kendaraan-red)” (lihat Syarh Fath al-Qadir, Muhammad bin Abdul Wahid As-Saywasi, wafat 681 H., Darul Fikr, Beirut, juz 3, hal. 180). Bagaimana mungkin sikap yang sungguh luar biasa itu dalam memuliakan jasad Rasulullah Saw. seperti menganggap seolah beliau masih hidup, membuatnya benci kepada orang yang ingin menziarahi makam Rasulullah Saw.? Sungguh ini adalah sebuah pemahaman yang keliru.

Imam Ibnu Hajar al-Asqallani, di dalam kitab Fathul-Bari juz 3 hal. 66, menjelaskan, bahwa Imam Malik membenci ucapan “aku menziarahi kubur Nabi saw.” adalah karena semata-mata dari sisi adab, bukan karena membenci amalan ziarah kuburnya. Hal tersebut dijelaskan oleh para muhaqqiq (ulama khusus) mazhabnya. Dan ziarah kubur Rasulullah Saw. adalah termasuk amalan yang paling afdhal dan pensyari’atannya jelas, dan hal itu merupkan ijma’ para ulama.

Artinya, kita bisa berkesimpulan, setelah mengetahui betapa Imam Malik memperlakukan jasad Rasulullah Saw. yang dikubur di Madinah itu dengan akhlak yang luar biasa, seolah seperti menganggap beliau masih hidup, maka ia pun lebih suka ungkapan “aku menziarahi Rasulullah Saw.” dari pada ungkapan “aku menziarahi kubur Rasulullah Saw.” berhubung banyak hadis mengisyaratkan bahwa Rasulullah Saw. di dalam kuburnya dapat mengetahui, melihat, dan mendengar siapa saja yang menziarahinya dan mengucapkan salam dan shalawat kepadanya. Sepertinya Imam Malik tidak suka Rasulullah Saw. yang telah wafat itu diperlakukan seperti orang mati pada umumnya, dan asumsi ini dibenarkan oleh dalil-dalil yang sah.

Ibnu Taimiyyah sendiri dalam Iqtidha-us Shiratul-Mustaqim halaman 397, menuturkan apa yang pernah diriwayatkan oleh Ibnu Wahb mengenai Imam Malik bin Anas. “Tiap saat ia (Imam Malik) mengucap kan salam kepada Nabi saw., ia berdiri dan menghadapkan wajahnya ke arah pusara Nabi saw., tidak kearah kiblat. Ia mendekat, mengucapkan salam dan berdo’a, tetapi tidak menyentuh pusara dengan tangannya”

Imam Nawawi didalam kitabnya yang berjudul Al-Idhah Fi Babiz-Ziyarah mengetengahkan juga kisah itu. Demikian juga didalam Al-Majmu jilid VIII halalam 272.

Al-Khufajiy didalam Syarhusy-Syifa menyebut, bahwa As-Sabkiy mengata- kan sebagai berikut: “ Sahabat-sahabat kami menyatakan, adalah mustahab jika orang pada saat datang berziarah ke pusara Rasulallah saw. meng- hadapkan wajah kepadanya (Rasulallah saw) dan membelakangi Kiblat, kemudian mengucapkan salam kepada beliau saw., beserta keluarganya (ahlu-bait beliau saw.) dan para sahabatnya, lalu mendatangi pusara dua orang sahabat beliau saw. (Khalifah Abubakar dan Umar –radhiyallhu ‘anhuma). Setelah itu lalu kembali ketempat semula dan berdiri sambil berdo’a “. (Syarhusy-Syifa jilid III halaman 398).

Dengan demikian tidak ada ulama yang mengatakan cara berziarah yang tersebut diatas adalah haram, bid’ah, sesat dan lain sebagainya, kecuali golongan Wahabi/Salafi dan pengikutnya.

Ada lagi dari golongan pengingkar yang melarang ziarah kemakam Nabi saw. dengan alasan hadits berikut ini: “Jangan susah-payah bepergian jauh kecuali ke tiga buah masjid; Al-Masjidul-Haram, masjidku ini (di Madinah) dan Al-Masjidul-Aqsha (di Palestina)”.

Sebenarnya hadits diatas ini berkaitan dengan masalah sembahyang jadi bukan masalah ziarah kubur. Yang dimaksud hadits tersebut ialah ‘jangan bersusah-payah bepergian jauh hanya karena ingin bersembahyang di masjid lain, kecuali tiga masjid yang disebutkan dalam hadits itu’. Karena sembahyang disemua masjid itu sama pahalanya kecuali tiga masjid tersebut. Makna ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yaitu Rasulallah saw. pernah bersabda: “Orang tidak perlu bepergian jauh dengan niat mendatangi masjid karena ingin menunaikan sholat didalamnya, kecuali Al-Masjidul-Haram(di Makkah), Al-Masjidul- Aqsha (di Palestina) dan masjidku (di Madinah)” Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadits ini terkenal luas (masyhur) dan baik.

Hadits yang semakna diatas tapi sedikit perbedaan kalimatnya yang di riwayatkan oleh ‘Aisyah ra. dan dipandang sebagai hadits baik dan masyhur oleh Imam Al-Hafidz Al-Haitsami yaitu: “Orang tidak perlu berniat hendak bepergian jauh mendatangi sebuah masjid karena ingin menunaikan sholat didalamnya kecuali Al-Masjidul-Haram, Al-Masjidul-Aqsha (di Palestina) dan masjidku ini (di Madinah)” . (Majma’uz-Zawa’id jilid 4/3). Dan beredar banyak hadits yang semakna tapi berbeda versinya.

Dengan demikian hadits-hadits diatas ini semuanya berkaitan dengan sholat bukan sebagai larangan untuk berziarah kubur kepada Rasulallah saw. dan kaum muslimin lainnya!

Bila alasan pelarangan ziarah kubur Rasulullah Saw. itu kemudian dikaitkan dengan larangan mengupayakan perjalanan (syaddur-rihal) kecuali kepada tiga masjid (Masjidil-Haram, Masjid Nabawi, & Masjidil-Aqsha) yang terdapat di dalam hadis Rasulullah Saw., maka makin terlihatlah kejanggalannya. Karena dengan begitu, segala bentuk perjalanan (termasuk silaturrahmi kepada orang tua atau famili, menuntut ilmu, menunaikan tugas atau pekerjaan, berdagang, dan lain-lain) otomatis termasuk ke dalam perkara yang dilarang, kecuali perjalanan hanya kepada ke tiga masjid tersebut. Di sinilah para ulama meluruskan pengertiannya, bahwa pada hadis tersebut terdapat ‘illat (benang merah) yang membuatnya tidak mencakup keseluruhan bentuk perjalanan, yaitu adanya kata “masjid”. Sehingga dengan begitu, yang dilarang adalah mengupayakan dengan sungguh-sungguh untuk melakukakan perjalanan kepada suatu masjid selain dari tiga masjid yang utama tersebut, karena nilai ibadah di selain tiga masjid itu sama saja atau tidak ada keistimewaannya.

Semoga hal ini bermanfaat untuk menangkal aqidah buruk wahabi yang melarang ziarah kubur.

Wacana Ilmu Bersama al-Fadhil Syeikh Muhammad Nuruddin al-Banjari al-Makki

Posted by: Habib Ahmad | 21 Januari 2011

Kisah Shaykh Ahmad ibn `Ujayl

Kisah Shaykh Ahmad ibn `Ujayl

“Pada satu hari, sedang al-Shaykh Ahmad ibn Musa ibn `Ujayl رحمه الله تعالى duduk mengajar bersama Murid-muridnya, masuk seorang mengadu akan hal jirannya yang dirasuk jin. Beliau meminta kepada Shaykh Ahmad untuk mengubati jirannya itu.

Shaykh Ahmad sanggup dan pergilah mereka kepada orang yang terkena jin itu. Beliau pun membacakan ke atasnya hanya sepotong ayat al-Qur`an (Surah Yunus ayat 59 [10:59]) iaitu : “Adakah ALLAH Mengizinkan yang demikian bagimu atau kamu berdusta terhadap ALLAH.”

Dengan Kuasa ALLAH, orang itu terus baik dan pulih seperti sedia-kala.

Setelah beberapa lama, penyakitnya berulang lagi. Dicari Shaykh Ahmad ibn Musa ibn `Ujayl sekali lagi tetapi didapatinya dia telah meninggal dunia.

Melihat keadaan demikian, datang seorang dan berkata, “Saya tahu apa yang dibacakan oleh Shaykh Ahmad itu dan saya boleh membacakan dan mengubatinya.”

Maka dia pun membacakan ayat tadi. Tetapi pesakit itu tetap tidak berubah dan tidak ada kesan apa-apa. Kenapakah demikian? Nyatalah bahawa ayat yang dibacakan itu sama sahaja tetapi lisan yang membacanya itu berlainan. Tidak sama bacaan seorang itu dengan yang lain. Ini bergantung keatas pendirian orang itu terhadap ALLAH سبحانه وتعالى.”

Murid Yang Terpilih

“Orang-orang dahulu pernah membawa satu riwayat. Dikatakan ada seorang Guru mempunyai ramai anak Muridnya tetapi dia sayang kepada seorang anak Muridnya itu lebih daripada yang lain.

Pada satu masa, Gurunya itu telah memberikan seekor burung kepada tiap-tiap anak Muridnya itu dan menyuruh mereka semua menyembelihnya di tempat yang tiada dilihat oleh sesiapa.

Tiap-tiap anak Muridnya kemudian pergi mencari tempat yang tiada dilihat oleh sesiapa dan menyembelih burung itu. Seorang Muridnya itu membawa kembali burung itu tanpa disembelihnya. Apabila ditanya oleh Gurunya, dia menjawab, “Tuan Guru telah memberikan kepadaku satu syarat yang berat.”

“Apa syarat yang berat itu?”, tanya Gurunya. “Tuan Guru telah menyuruh saya menyembelihnya di tempat yang tiada dilihat oleh sesiapa. Tetapi di mana saya pergi, saya dapati ALLAH Melihat saya.”

Begitulah seorang anak yang Saleh, sedar bahawa ALLAH senantiasa Berada bersamanya.” – Kisah-kisah yang teramat indah ini pernah disampaikan oleh Al-`Allamah al-`Arif BiLlah al-Quthub al-Habib `Abd al-Qadir ibn Ahmad ibn `Abd al-Rahman al-Saqqaf رحمه الله تعالى ketika beliau berkunjung Da`wah ke Singapura. Petikkan dari kitab “Cahaya Hidayah – Syarahan Dan Nasihat Habib `Abd al-Qadir bin Ahmad al-Saqqaf” karangan Shohibul Fadhilah al-Habib as-Sayyid Hasan ibn Muhammad ibn Salim al-`Attas حفظه الله تعالى.

Posted by: Habib Ahmad | 21 Januari 2011

Mengapa Tidak Terus Minum Daripada Kendinya?

Mengapa Tidak Terus Minum Daripada Kendinya?
Tertarik dengan satu risalah yang saya terima daripada seorang rakan. Risalah tersebut menceritakan sebuah kisah berkenaan pertemuan seorang pemuda yang mengaku bahawa dia adalah pengikut ajaran Salaf dengan seorang Kiyai @ Tuan Guru di sebuah pesantren di Indonesia.

Apa yang menarik tentang kisah ini ialah bagaimana sikap seorang guru ketika memberi didikan kepada seorang yang datang menempelak dan mencemuhnya. Sabar, setia mendengar setiap yang diluahkan dan pelbagai sikap yang baik yang patut diteladani oleh para pendakwah sekarang daripada Kiyai tersebut. Inilah manhaj sebenar Ahlussunnah Wal Jamaah . Tidak melenting malah memberikan peluang kepada mereka untuk berbicara.

Sikap pemuda yang mengaku mengikut ajaran Salaf ini juga patut diteladani dalam satu aspek iaitu mendengar kembali apa yang diterangkan oleh Kiyai tersebut dan mengakui bahawa dirinya ada melakukan kesalahan. Berbeza dengan sikap pemuda-pemuda sekarang yang mengaku bahawa mereka adalah pengikut ajaran Salaf , yang langsung tidak mahu menerima pandangan orang lain malah menuduh bahawa para ulama sekarang banyak membawa Bid’ah dan sebagainya.

Benarlah kata para ulama :

Di sini saya akan mengolah semula cerita tersebut sebagai panduan kepada kita semua. Kisahnya begini :

Suatu hari, datang seorang pemuda ke sebuah Pesantren di Indonesia bertujuan untuk bertemu dengan Kiyai di Pesantren tersebut. Maka berlakulah dialog di antara pemuda dan Kiyai di ruang tamu rumah Kiyai itu.

Pak Kiyai : Silalah duduk anak muda, siapa namamu dan dari mana asalmu?

Pemuda : Terima kasih Pak Kiyai. Nama saya Abdullah dan saya berasal dari Kampung Seberang.

Pak Kiyai : Jauh kamu bertandang ke sini, sudah tentu kamu punya hajat yang sangat besar. Apa hajatnya mana tahu mungkin saya boleh menolongmu?

Pemuda tersebut diam sebentar sambil menarik nafasnya dalam-dalam.

Pemuda : Begini Pak Kiyai, saya datang ke sini, bertujuan ingin berbincang beberapa permasalahan dengan Pak Kiyai. Pendeknya, permasalahan umat Islam sekarang. Saya ingin bertanya, mengapa Kiyai-Kiyai di kebanyakan pesantren di Indonesia, dan Tuan-Tuan Guru di Malaysia serta Pattani dan Asia umumnya sering kali mengajar murid-murid mereka dengan lebih suka mengambil kalam-kalam atau pandangan para ulama? Seringkali saya mendengar mereka akan menyebut : “ Kata al-Imam al-Syafiee, kata al-Imam Ibn Ato’illah al-Sakandari, Kata al-Imam Syaikhul Islam Zakaria al-Ansori dan lain-lain”

Mengapa tidak terus mengambil daripada al-Quran dan al-Sunnah ? Bukankah lebih enak kalau kita mendengar seseorang tersebut menyebutkan “ Firman Allah taala di dalam al-Quran, Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis itu dan ini?”

Ulama-ulama itu juga punya kesalahan dan kekurangan. Maka mereka juga tidak lari daripada melakukan kesilapan. Maka sebaiknya kita mengambil terus daripada kalam al-Ma’sum iaitu al-Quran dan al-Sunnah.
Pak Kiyai mendengar segala hujah yang disampaikan oleh pemuda tersebut dengan penuh perhatian. Sedikitpun beliau tidak mencelah malah memberikan peluang bagi pemuda tersebut berbicara sepuas-puasnya. Sambil senyuman terukir di bibir Pak Kiyai, beliau bertanya kepada pemuda tersebut,

Pak Kiyai : Masih ada lagi apa yang ingin kamu persoalkan wahai Abdullah?

Pemuda : Setakat ini, itu sahaja yang ingin saya sampaikan Pak Kiyai.

Pak Kiyai : Sebelum berbicara lebih lanjut, eloknya kita minum dahulu ya. Tiga perkara yang sepatutnya disegerakan iaitu hidangan kepada tetamu , wanita yang dilamar oleh orang yang baik maka disegerakan perkahwinan mereka dan yang ketiga si mati maka perlu disegerakan urusan pengkebumiannya. Betul kan Abdullah?

Pemuda : Benar sekali Pak Kiyai .

Pak Kiyai lalu memanggil isterinya bagi menyediakan minuman pada mereka berdua. Maka beberapa detik selepas itu minuman pun sampai di hadapan mereka.

Pak Kiyai : Silakan minum Abdullah.

Sebaik dipelawa oleh Pak Kiyai, maka Abdullah pun terus mengambil bekas air tersebut lalu menuangkan perlahan-lahan ke dalam cawan yang tersedia.

Pak Kiyai terus bertanya : Abdullah, kenapa kamu tidak terus minum daripada bekasnya sahaja? Kenapa perlu dituang di dalam cawan?

Pemuda : Pak Kiyai, mana bisa saya minum terus daripada bekasnya. Bekasnya besar sekali. Maka saya tuang ke dalam cawan agar memudahkan saya meminumnya.

Pak Kiyai : Abdullah, itulah jawapan terhadap apa yang kamu persoalkan sebentar tadi. Mengapa kami tidak mengambil terus daripada al-Quran dan al-Sunnah? Ianya terlalu besar untuk kami terus minum daripadanya. Maka kami mengambil daripada apa yang telah dituang di dalam cawan para ulama. Maka ini memudahkan bagi kami untuk mengambil dan memanfaatkannya.

Benar kamu katakan bahawa mengapa tidak terus mengambil daripada al-Quran dan al-Sunnah. Cuma persoalan kembali ingin saya lontarkan kepada kamu. Adakah kamu ingin mengatakan bahawa al-Imam al-Syafie dan para ulama yang kamu sebutkan tadi mengambil hukum selain daripada al-Quran dan al-sunnah? Adakah mereka mengambil daripada kitab Talmud atau Bible?

Pemuda : Sudah tentu mereka juga mengambil daripada al-Quran dan al-Sunnah.

Pak Kiyai : Kalau begitu, maka sumber pengambilan kita juga adalah daripada al-Quran dan al-Sunnah cuma dengan kefahaman daripada para ulama.

Pak Kiyai : Satu lagi gambaran yang ingin saya terangkan kepada kamu. Saya dan kamu membaca al-Quran, al-Imam al-Syafie juga membaca al-Quran bukan?

Pemuda : Sudah tentu Pak Kiyai.

Pak Kiyai : Baik, Kalau kita membaca sudah tentu kita ada memahami ayat-ayat di dalam al-Quran tersebut bukan? Al-Imam al-Syafie juga memahami ayat yang kita bacakan. Maka persoalannya , pemahaman siapa yang ingin didahulukan? Pemahaman saya dan kamu atau pemahaman al-Imam al-Syafie terhadap ayat tersebut?

Pemuda : Sudah tentu pemahaman al-Imam al-Syafie kerana beliau lebih memahami bahasa berbanding orang zaman sekarang.

Pak Kiyai : Nah, sekarang saya rasa kamu sudah jelas bukan? Hakikatnya kita semua mengambil daripada sumber yang satu iaitu al-Quran dan al-Sunnah. Tiada seorang pun yang mengambil selain daripada keduanya. Cuma bezanya, kita mengambil daripada pemahaman terhadap al-Quran dan al-Sunnah tersebut daripada siapa? Sudah tentu kita akan mengambil daripada orang yang lebih dalam ilmu dan penaakulannya. Ini kerana mereka lebih wara’ dan berjaga-jaga ketika mengeluarkan ilmu.

Kamu tahu Abdullah, al-Imam al-Syafie radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seseorang ketikamana beliau sedang menaiki keldai , berapakah kaki keldai yang Imam tunggangi?

Maka al-Imam al-Syafie turun daripada keldai tersebut dan mengira kaki keldai tersebut. Selesai mengira kaki keldai berkenaan, barulah al-Imam menjawab : “ Kaki keldai yang aku tunggangi ada empat”. Orang yang bertanya tersebut merasa hairan lalu berkata “ Wahai Imam , bukankah kaki keldai itu sememangnya empat, mengapa engkau tidak terus menjawabnya?” al-Imam al-Syafiee menjawab : “ Aku bimbang, jika aku menjawabnya tanpa melihat terlebih dahulu, tiba-tiba Allah taala hilangkan salah satu daripada kakinya maka aku sudah dikira tidak amanah di dalam memberikan jawapan”

Cuba kamu perhatikan Abdullah, betapa wara’nya al-Imam al-Syafie ketika menjawab persoalan berkaitan dunia. Apatah lagi kalau berkaitan dengan agamanya?

Al-Imam Malik radhiyallahu anhu pernah didatangi oleh seorang pemuda di dalam majlisnya di Madinah al-Munawwarah. Pemuda tersebut mengatakan bahawa dia datang daripada negeri yang jauhnya 6 bulan perjalanan daripada Madinah. Pemuda itu datang untuk bertanyakan satu masalah yang berlaku di tempatnya.
Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, mengatakan bahawa “ Maaf, aku tidak pandai untuk menyelesaikannya”
Pemuda tersebut hairan dengan jawapan Imam Malik, dan dia bertanya : “ Bagaimana aku akan menjawab nanti bilamana ditanya oleh penduduk tempatku?”

Maka kata al-Imam Malik : “ Katakan kepada mereka bahawa Malik juga tidak mengetahui bagaimana untuk menyelesaikannya”

Allah.. Cuba kamu lihat Abdullah betapa amanahnya mereka dengan ilmu. Berbeza dengan manusia zaman sekarang yang baru setahun jagung di dalam ilmu sudah mendabik dada mengaku bahawa seolah-olah mereka mengetahui segalanya.

Pemuda : MasyaAllah, terima kasih Pak Kiyai atas penjelasan yang sangat memuaskan. Saya memohon maaf atas kekasaran dan keterlanjuran bicara saya .

Pak Kiyai : Sama-sama Abdullah. Semoga kamu akan menjadi seorang yang akan membawa panji agama kelak dengan ajaran yang benar InsyaAllah.

http://nazrulnasir.blogspot.com

Posted by: Habib Ahmad | 21 Januari 2011

Imbangi idealisme dengan realiti

Imbangi idealisme dengan realiti
DIkirim oleh epondok di Januari 20, 2011

i Rate This

Oleh NURUL IZZAH SIDEK
KETIKA remaja idealisme atau berfikir secara ideal selalunya menjadi pegangan. Pada tahap ini, pemikiran yang membentuk remaja masih lagi belum di matang dan sempurna.

Pengalaman hidup belum banyak dan kerenah cabaran realiti masih belum banyak ditempuh.

Pada prinsipnya, memiliki idealisme tidaklah salah. Berfikir secara ideal dan sempurna bukanlah sesuatu yang keterlaluan. Tetapi memahami realiti adalah sesuatu yang dituntut.

Seseorang idealis mestilah bersifat realis. Seorang yang realis tanpa idealisme tidak mempunyai tapak untuk berdiri.

Seseorang idealis tanpa memahami realiti ibarat bunga kiambang yang cantik di permukaan air tetapi akarnya tidak berjejak bumi.

Kehidupan remaja mesti bermula dengan idealisme. Dengan idealisme para remaja akan terdidik dengan sesuatu yang besar, hebat dan sempurna.

Kalau ia dihubungkan dengan corak kepemimpinan, ia mestilah hebat daripada sudut peribadi, mendukung akhlak yang mulia dan bersifat amanah kepada kepimpinannya.

Sekiranya kita ingin memaksa idealisme kita dalam realiti yang serba bejat dan kucar-kacir, banyak keutamaan yang harus diberi, banyak agenda yang perlu dijelmakan dan banyak strategi yang perlu diambil untuk mencapai idealisme tersebut.

Oleh itu memiliki idealisme sebagai pedoman tidak salah, tetapi mengimbanginya dengan pemahaman terhadap realiti ia dituntut.

Para remaja sering terjebak dalam perangkap isu-isu semasa, sama ada politik mahupun isu-isu kemasyarakatan. Para remaja sering terbawa-bawa dengan idealisme tertentu tanpa melihat faktor lain yang penting dibangunkan.

Contohnya, ramai di kalangan remaja yang terlibat dalam jemaah dan gerakan Islam, mengimpikan Malaysia menjadi sebuah negara Islam.

Rasulullah SAW sepanjang sejarahnya berperanan membentuk manusia dan watak-watak manusia yang memiliki khuluq al-Quran iaitu peribadi yang Qurani.

Peribadi Qurani terlihat tidak sahaja kepada ilmu, daya kepimpinan, daya dakwah dan tarbiah, tetapi juga menampilkan contoh-contoh praktis yang menjadi sumber ikutan dan teladan.

Selepas 23 tahun pendekatan itu dikembangkan Rasulullah SAW berjaya memberi asas dan tapak supaya akhirnya terbina sebuah negara Islam di Madinah.

Tamadun Andalusia contohnya adalah puncak suatu proses yang sangat lama. Tamadun itu menghasilkan kepimpinan yang adil, ilmuwan yang terbilang, ilmu yang sepadu dan rasa keterbukaan untuk belajar faktor-faktor berbanding yang bermanfaat dari Barat dan Timur.

Cabaran yang penting dalam membina negara Islam ialah sifat masyarakatnya yang majmuk. Ia menuntut kemampuan kepemimpinan, keilmuan sistem pendidikan, sistem muamalat, sistem komunikasi dan telekomunikasi yang Islami.

Apa makna kita mengisytiharkan sebuah negara Islam tetapi keupayaan untuk menterjemahkan kepimpinan Islami dalam masyarakat berbilang tidak difahamkan terlebih dahulu.

Persediaan membangun hukum berasaskan syariah Islamiah tidak dilakukan dengan baik, begitu juga dalam meneroka bidang mualamat dan niaga yang berorientasikan Islam.

Usah lupa mengenai kesediaan dan keterbukaan masyarakat Islam dan bukan Islam untuk menerima semua ini dengan baik di tengah-tengah ideologi kapitilisme yang mencengkam.

Ia menuntut kefahaman yang mendalam di kalangan para idealis supaya cita-cita membangun negara Islam mesti selari dengan kualiti modal insan yang terbangun dalam sistem pendidikan.

Hal yang sama menyentuh isu perundangan yang berasaskan Islam. Bagi orang Islam syariah Islamiah adalah sesuatu yang cukup baik dan sempurna.

Memahamkan sebahagian orang Islam dan meyakinkan sebahagian besar orang bukan Islam tentang kebaikan hukuman Islam ini tidaklah mudah.

Kalau dakwah tidak berjalan, tarbiyah tidak berlaku, modal-modal alternatif yang Islami tidak terlihat kita bimbang negara Islam tegak hanya pada slogan dan cita-cita, tetapi tidak mampu diolah dan diisi dalam praktisnya.

Posted by: Habib Ahmad | 21 Januari 2011

Majalah Al Kisah Terkini

Posted by: Habib Ahmad | 21 Januari 2011

Kisah indah Ibnu Hajar dengan Seorang Yahudi .

Kisah indah Ibnu Hajar dengan Seorang Yahudi tafsir hadist “addunya sijnul mukmin wa jannatul kafir”. kitab “Fathul Majid” bab sifat jaiz Allah karya Imam Nawawi Al Bantani.
Published on January 11, 2011 in Artikel Islam. 0 Comments
Ibnu Hajar rahimahullah dulu adalah seorang hakim besar Mesir di masanya. Beliau jika pergi ke tempat kerjanya berangkat dengan naik kereta yang ditarik oleh kuda-kuda atau keledai-keledai dalam sebuah arak-arakan.

Pada suatu hari beliau dengan keretanya melewati seorang yahudi Mesir. Si yahudi itu adalah seorang penjual minyak. Sebagaimana kebiasaan tukang minyak, si yahudi itu pakaiannya kotor. Melihat arak-arakan itu, si yahudi itu menghadang dan menghentikannya. Si yahudi itu berkata kepada Ibnu Hajar:

“Sesungguhnya Nabi kalian berkata: ” Dunia itu penjaranya orang yang beriman dan surganya orang kafir. ” (HR. Muslim). Namun kenapa engkau sebagai seorang beriman menjadi seorang hakim besar di Mesir, dalam arak-arakan yang mewah, dan dalam kenikmatan seperti ini.

Sedang aku –yang kafir- dalam penderitaan dan kesengsaran seperti ini.” Maka Ibnu Hajar menjawab: “Aku dengan keadaanku yang penuh dengan kemewahan dan kenimatan dunia ini bila dibandingkan dengan kenikmatan surga adalah seperti sebuah penjara. Sedang penderitaan yang kau alami di dunia ini dibandingkan dengan yang adzab neraka itu seperti sebuah surga.”

Maka si yahudi itupun kemudian langsung mengucapkan syahadat: “Asyhadu anlailaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad rasulullah,” tanpa berpikir panjang langsung masuk Islam.

Posted by: Habib Ahmad | 21 Januari 2011

Habib Ali yang digeruni Wahabi

Habib Ali yang digeruni Wahabi

Habib Ali Al-Jufri lahir di kota Jeddah, Arab Saudi, menjelang fajar, pada hari Jum’at 16 April 1971 (20 Shafar 1391 H). Ayahnya adalah Habib Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Alwi Al-Jufri, sedangkan ibundanya Syarifah Marumah binti Hasan bin Alwi binti Hasan bin Alwi bin Ali Al-Jufri.menimba ilmu dari para tokoh besar. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf adalah salah seorang guru utamanya. Kepadanya ia membaca dan mendengarkan pembacaan kitab Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim, Tajrid Al-Bukhari, Ihya’ Ulumiddin, dan kitab-kitab penting lainnya. Cukup lama Habib Ali belajar kepadanya, sejak usia 10 tahun hingga berusia 21 tahun.juga berguru kepada Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad, ulama terkemuka dan penulis karya-karya terkenal. Di antara kitab yang dibacanya kepadanya adalah Idhah Asrar `Ulum Al-Muqarrabin. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki juga salah seorang gurunya. Kepadanya ia mempelajari kitab-kitab musthalah hadits, ushul, dan sirah. Sedangkan kepada Habib Hamid bin Alwi bin Thahir Al-Haddad, ia membaca Al-Mukhtashar Al-Lathif dan Bidayah Al-Hidayah.Ia pun selama lebih dari empat tahun menimba ilmu kepada Habib Abu Bakar Al-`Adni bin Ali Al-Masyhur, dengan membaca dan mendengarkan kitab Sunan Ibnu Majah, Ar-Risalah Al-Jami`ah, Bidayah Al-Hidayah, Al-Muqaddimah Al-Hadhramiyyah, Tafsir Al-Jalalain, Tanwir Al-Aghlas, Lathaif Al-Isyarat, Tafsir Ayat Al-Ahkam, dan Tafsir Al-Baghawi.

Pada tahun 1412 H (1991 M) Habib Ali mengikuti kuliah di Fakultas Dirasat Islamiyyah Universitas Shan`a, Yaman, hingga tahun 1414 H (1993 M).
Kemudian ia menetap di Tarim, Hadhramaut. Di sini ia belajar dan juga mendampingi Habib Umar bin Muhammad Bin Hafidz sejak tahun 1993 hingga 2003. Kepadanya, Habib Ali membaca dan menghadiri pembacaan kitab-kitab Shahih Al-Bukhari, Ihya’ Ulumiddin, Adab Suluk Al-Murid, Risalah Al-Mu`awanah, Minhaj Al-`Abidin, Al-`Iqd An-Nabawi, Ar-Risalah Al-Qusyairiyyah, Al-Hikam, dan sebagainya.

Selain kepada mereka, ia pun menimba ilmu kepada para tokoh ulama lainnya, seperti Syaikh Umar bin Husain Al-Khathib, Syaikh Sayyid Mutawalli Asy-Sya`rawi, Syaikh Ismail bin Shadiq Al-Adawi di Al-Jami` Al-Husaini dan di Al-Azhar Asy-Syarif, Mesir, juga Syaikh Muhammad Zakiyuddin Ibrahim. Di samping itu, Habib Ali juga mengambil ijazah dari 300-an orang syaikh dalam berbagai cabang ilmu

Posted by: Habib Ahmad | 21 Januari 2011

Allah Pemberi Rezeki, Seorangpun Tidak Dilupakan

Allah Pemberi Rezeki, Seorangpun Tidak Dilupakan
Posted on Januari 21, 2011 by sulaiman
Dalam sebuah syair disebut ” Maha Suci Allah yang memberi rezeki kepada hambanya dan seorangpun dia tidak lupa.

Di zaman Nabi Allah Sulaiman berlaku satu peristiwa, apabila Nabi Allah Sulaiman nampak seekor semut melata di atas batu, lantas Nabi Allah Sulaiman merasa hairan bagaimana semut ini hendak hidup di atas batu yang kering di tengah-tengah padang pasir yang tandus.

Nabi Allah Sulaiman pun bertanya kepada semut:” Wahai semut apakah engkau yakin ada makanan yang cukup untuk kamu”.

Semut pun menjawab: “Rezeki di tangan ALLAH, aku percaya rezeki di tangan ALLAH, aku yakin di atas batu kering di padang pasir yang tandus ini ada rezeki untuk ku“.

Lantas Nabi Allah Sulaiman pun bertanya:” Wahai semut, berapa banyakkah engkau makan? Apakah yang engkau gemar makan? Dan banyak mana engkau makan dalam sebulan?“

Jawab semut:”Aku makan hanya sekadar sebiji gandum sebulan“.

Nabi Allah Sulaiman pun mencadangkan:”Kalau kamu makan hanya sebiji gandum sebulan tak payah kamu melata di atas batu, aku boleh tolong”.

Nabi Allah Sulaiman pun mengambil satu bekas, dia angkat semut itu dan dimasukkan ke dalam bekas; kemudian Nabi ambil gandum sebiji, dibubuh dalam bekas dan tutup bekas itu. Kemudian Nabi tinggal semut di dalam bekas dengan sebiji gandum selama satu bulan.

Bila cukup satu bulan Nabi Allah Sulaiman lihat gandum sebiji tadi hanya dimakan setengah sahaja oleh semut, lantas Nabi Allah Sulaiman menemplak semut: “Kamu rupanya berbohong pada aku!. Bulan lalu kamu kata kamu makan sebiji gandum sebulan, ini sudah sebulan tapi kamu makan setengah“.

Jawab semut:”Aku tidak berbohong, aku tidak berbohong, kalau aku ada di atas batu aku pasti makan apa pun sehingga banyaknya sama seperti sebiji gandum sebulan, kerana makanan itu aku cari sendiri dan rezeki itu datangnya daripada Allah dan Allah tidak pernah lupa padaku.

Tetapi bila kamu masukkan aku dalam bekas yang tertutup, rezeki aku bergantung pada kamu dan aku tak percaya kepada kamu, sebab itulah aku makan setengah sahaja supaya tahan dua bulan. Aku takut kamu lupa

Posted by: Habib Ahmad | 21 Januari 2011

Perkara: Kisah Peziarah Rasulullah

Perkara: Kisah Peziarah Rasulullah
Suatu ketika seorang Habaib dari Hadramaut ingin menunaikan ibadah haji dan berziaroh ke kakeknya Rasulullah SAW. Beliau berangkat dengan diiringi rombongan yang melepas kepergiannya. Seorang Sulton di Hadramaut, kerabat Habib tersebut, menitipkan Al Qur’an buatan tangan yang terkenal keindahannya di jazirah arab pada saat itu untuk disampaikan kepada raja
Saudi.

Sesampai di Saudi, Habib tersebut disambut hangat karena statusnya sebagai tamu negara. Setelah berhaji, beliau ziarah ke makam Rasulullah. Karena tak kuasa menahan kerinduannya kepada Rasulullah, beliau memeluk turbah Rasulullah. Beberapa pejabat negara yang melihat hal tersebut mengingkari hal tersebut dan berusaha mencegahnya sambil berkata, “Ini bid’ah dan dapat membawa kita kepada syirik.” Dengan penuh adab, Habib tersebut menurut dan tak membantah satu kata pun.

Beberapa hari kemudian, Habib tersebut diundang ke jamuan makan malam raja Saudi. Pada kesempatan itu beliau menyerahkan titipan hadiah Al Quran dari Sulton Hadramaut. Saking girang dan dipenuhi rasa bangga, Raja Saudi mencium Al Qur’an tersebut!

Berkatalah sang Habib, “Jangan kau cium Qur’an tersebut… Itu dapat membawa kita kepada syirik!” Sang raja menjawab, “Bukanlah Al Qur’an ini yang kucium, akan tetapi aku menciumnya karena ini adalah KALAMULLAH!”

Habib berkata, “Begitu pula aku, ketika aku mencium turbah Rasulullah, sesungguhnya Rasululullah-lah yang kucium! Sebagaimana seorang sahabat (Ukasyah) ketika menciumi punggung Rasulullah, tak lain adalah karena rasa cinta beliau kepada Rasulullah. Apakah itu syirik?!”

Tercengang sang raja tak mampu menjawab.

Kemudian Habib tersebut membaca suatu syiir yang berbunyi,

Marortu ‘alad diyaari diyaaro lailah
Uqobbilu dzal jidaari wa dzal jidaaro
Fa ma hubbud diyaar, syaghofna qolbi
Wa lakin hubbu man sakanad diyaro

Kulalui depan rumah laila (sang kekasih)
Kuciumi dinding2 rumahnya
Tidaklah kulakukan itu karena cintaku kepada rumahnya,
Namun karena cintaku kepada si penghuni rumah

Petikan Facebook

Posted by: Habib Ahmad | 19 Januari 2011

PERJALANAN DAKWAH HB MUNZIR ALMUSAWA : SAFARI 2000KM

P ERJALANAN DAKWAH HB MUNZIR ALMUSAWA
SAFARI 2.000 KM

Senin, 10 januari 2011

Selepas majelis kita di almunawar, kami sudah siaga, Munzir almusawa, Saeful Zahri, Muhammad Ruhiy, KH Ahmad baihaqi, dan Muhammad Ainiy. Walau hati hamba masih ragu, untuk menuju kediri silaturahmi sekaligus mengundang Ayahanda KH Idris Pimp Pondok Pesantren Lirboyo untuk hadir pd acara Maulid Akbar Majelis Rasulullah saw di Monas pd 15 februari 2011 (12 rabiul awal 1432 H), dan sekaligus perjalanan untuk menghadiri undangan Haul Akbar tahunan di pesantren Langitan, Tuban, oleh ayahanda KH Abdullah Faqih, sekaligus mengundang beliau pula untuk hadir ke maulid akbar kita tersebut.

Hati hamba masih ragu, apakah perjalanan ditempuh dengan kendaraan atau dengan pesawat pada hari rabu pagi, keraguan hati berubah menjadi kemantapan setelah selesai majelis di almunawar, pk 23.00wib kami memutuskan untuk meluncur dengan kendaraan pribadi, dengan perjalanan malam menuju Semarang sekitar 500km.

Sepanjang perjalanan dalam lindungan Allah swt dan segala puji Bagi Nya swt hingga kami tidak menemui hambatan sepanjang perjalanan, namun hujan deras mengguyur kami hampir sepanjang perjalanan membuat perjalanan tidak selalu bisa dengan kecepatan tinggi, kami berhenti beberapa kali, yaitu untuk mengisi bensin di awal pemberhentian tol cikampek, lalu kami meneruskan perjalanan dan berhenti untuk makan malam di restoran sabar jaya yang tidak jauh dari selepas keluar Tol cikampek dan beristirahat sejenak, lalu meneruskan perjalanan, kami shalat subuh dan sarapan pagi dan beristirahat di restoran Pringsewu, lalu meneruskan perjalanan menuju Semarang.

Pagi selasa, 11 januari 2011 pd pk 7.30 wib kami tiba di semarang

Kami beristirahat di penginapan sampai magrib, ketika adzan magrib kami shalat Jamak Qashr magrib dan isya, lalu meneruskan perjalanan menuju Kediri, ditempuh dengan jarak sekitar 320 km, kami mengarah jalur solo, namun tersesat ke jalur alternatif karena tertipu arah panah penunjuk jalan, tanpa kami ketahui bahwa jalan itu adalah jalan alternatif melewati gunung dan jalan kecil melewati karanggede, lalu melewati Sragen, lalu Maringan, lalu Ngawi, dan dari Ngawi kami kembali salah jalan karena tertipu arah penunjuk jalan, kami masuk jalur alternatif melewati Padas, Karangjati, caruban, baru kami menemui jalur jalan besar, menuju Kartosono dan kemudian menuju Kediri, perjalanan sekitar 320 km Semarang Kediri pun kami dalam lindungan Allah swt, perjalanan lancar penuh pertolongan Allah swt dan segala Puji bagi Nya swt, dan hujan sering turun mengguyur di perjalanan, kami tiba di kediri pk 23.00 wib, kami beristirahat dan makan malam di penginapan.

Rabu, 12 januari 2011, sore pk 15.30 wib

Selepas shalat ashar dengan Jamak Ta’khir dengan dhuhur, dan waktu setempat lebih maju beberapa belas menit dari waktu shalat di Jakarta, kami menuju Lirboyo, silaturahmi pada Ayahanda Kyai Idris, yang dikenal dengan Mbah Yai Idris lirboyo, pimpinan pondok pesantren yang merupakan salah satu dari ponpes terbesar di Indonesia, dengan santri pondok sebanyak 9.000 santri putra, dan ribuan santri putri, dan santri setempat menjadikan pesantren ini memiliki santri puluhan ribu, dan terus menyebarkan ribuan alumni setiap tahunnya ke penjuru Nusantara.

Ayahanda Kyai Idris yang sudah sepuh, dengan akhlak luhur dan mulia sudah menanti didepan pintu kediaman beliau, bersama sambutan hadroh santri dengan Thala’al badru alaina, sungguh akhlak Rasul saw yang jelas terlihat dari Kyai sepuh ini, tidak selayaknya beliau yang sepuh turut keluar menyambut hamba yang masih sangat muda, namun hal itu merupakan cermin budi pekerti Rasul saw dari beliau yang memimpin ratusan ribu santri yang sudah alumni dan masih nyantri ini,

Hamba dan kawan kawan dipersilahkan masuk, dengan jamuan jamuan makanan ringan, ramah tamah dengan keponakan keponakan beliau dan guru guru, lalu dalam ramah tamah beliau menyampaikan undangan untuk kehadiran hamba pada 9 sya’ban 1432 H, tepatnya Juli 2011, untuk acara akbar tahunan pesantren Lirboyo, berupa acara penutupan, yang selepasnya adalah liburan santri.

Hambapun mengajukan undangan maulid akbar kita, insya Allah 15 februari 2011 / 12 rabiul awal 1432 H, hamba sedikit kaku berhadapan dengan Kyai sepuh dan berakhlak luhur ini, lalu kami dipersilahkan menuju jamuan makan yang sudah disiapkan, kaget pula hamba dan terpesona karena semua hidangan adalah yang sering hamba memakannya, yaitu sari buah asli, sate, dan sop, serta roti maryam, disertai lontong dan nasi, dan ramah tamah berlangsung.

Ternyata ibunda santri, yaitu istri beliau, telah menghubungi KH Ahmad Baihaqi yang alumni Lirboyo, menanyakan apa makanan dan minuman yang disukai hamba, KH Ahmad baihaqi tak bisa menjawab karena hamba tidak mempunyai makanan kesukaan, namun ia hanya menyebut yang sering hamba makan/minum saja, maka disediakanlah makanan dan minuman tersebut, subhanallah…, keluarga nabawiy, kyai sepuh dan istri yang penuh keluhuran akhlak mulia sang Nabi saw.

Dalam ramah tamah dan jamuan makan tersebut, ayahanda Kyai idris menjelaskan bahwa setiap ramadhan, beliau mengutus 1.000 santri untuk keluar ke wilayah berdakwah, sampai ke sumatera dan lain lain untuk mengajari penduduk di wilayah, hukum hukum shalat, puasa, dan lain lain yang sebagian kaum muslimin dipelosok belum memahaminya, subhanallah..

Selanjutnya jamuan terakhir berupa minuman semacam kopi susu obat, dikirim dari malaysia untuk beliau, dan dihidangkan pula untuk hamba.

Selepas beberapa menit hamba pun pamitan, sudah cukup hamba menyita waktu kyai sepuh ini, hamba menyampaikan bahwa hamba ingin mengundang beliau, namun bingung bagaimana caranya, hamba ingin mengutus utusan saja, karena tak ingin mengganggu dan menyita waktu beliau dengan kunjungan hamba, namun terasa tidak sopan, maka hamba ingin langsung datang sendiri, namun risau mengganggu istirahat dan waktu ibadah beliau, akhirnya hamba memutuskan untuk datang langsung, dengan waktu kunjungan yang hamba persempit sesempit mungkin, namun ternyata jamuan jamuan beliau sangat luar biasa.

Hamba pamitan, dengan perasaan bagaikan menemukan ayah, hamba mencium tangan beliau berkali kali, dan mohon pamit, hamba tidak menyebut bahwa hamba setelah ini akan ziarah ke makam Almarhum Gus Maksum Al jauhari yang juga Kyai sepuh lirboyo, maksud hamba tidak ingin menyita waktu beliau pula, namun ketika kendaraan hamba mengarah ke makam, rupanya ayahanda kyai sepuh bertanya : habib mau kemana?, ketika dijelaskan akan ziarah, maka beliau segera naik kendaraan pribadi beliau menyusul untuk ziarah pula, hamba semakin malu dengan budi pekerti luhur ini, beliau yang sudah sepuh memaksakan diri keluar menuju makam pula, kami berziarah bersama, dan kemudian hamba diminta KH Ahmad baihaqi kunjung pada kediaman Gus Bidin, salah seorang penerus Alm Gus Maksum Aljauhari di ponpes Lirboyo, maka hamba setuju, dan itupun ayahanda Kyai sepuh turut menemani pula,

Hamba semakin risau dan bingung dengan akhlak ayahanda kyai sepuh ini, kemudian hamba pamitan dan kembali mencium tangan beliau dengan nikmat dan kembali ke Kediri, dan beliau saat hamba sudah di kendaraan, memanggil KH Ahmad baihaqi dan menanyakan tentang rencana kehadiran beliau di Maulid Akbar kita di monas, bahwa beliau sangat berkenan hadir, bahkan melalui hubungan telepon dengan habib ahmad bahar, beliau mengatakan “insya Allah saya akan hadir di acara maulid akbar Majelis Rasulullah saw, dan insya Allah akan hadir walaupun sedang sakit”, subhanallah…

Wahai Allah, panjangkan usia beliau dan istri, limpahi kesehatan dan afiah sempurna, jadikan niat luhur hamba dan beliau agar beliau dapat hadir di maulid akbar kami, limpahi keberkahan pada beliau dan keluarga, juga atas pesantren mulia ini, agar menjadi benteng Rasulullah saw, yang terus menelurkan ribuan alumni setiap tahunnya.

Hamba kembali ke Kediri.

Kamis, 13 januari 2011, pk 10.00 kami meluncur dari kediri menuju Pesantren Langitan, wilayah babat, kabupaten Tuban Jawa timur, pimpinan ayahanda KH Abdullah Faqih, perjalanan lancar dengan jarak tempuh sekitar 160 km, pukul 11.20 kami sudah tiba di Babat, namun karena macetnya lalu lintas sebab ratusan kendaraan yang menuju lokasi acara di Pesantren langitan, kami baru tiba di lokasi haul pukul 12.30wib.

Sambutan hangat dan desakan massa yang bersalaman tak bisa dihindari, satpol pp, kepolisian, bahkan staf angkatan darat dari Kodim pun kepayahan menertibkan desakan massa yang ingin bersalaman, hamba sudah kepayahan melewati desakan itu, tiba tiba semua desakan hilang, semua mundur dan menjauh, demikian pula para aparat, hamba yang masih terhuyung huyung terkena desakan massa menjadi kaget dan bertanya tanya, mereka semua menghindar mundur dan menghilang, hamba berdiri sendiri ditemani beberapa kyai dan putra ayahanda mbah yai Abdullah Faqih, maka putra beliau berkata : silahkan habib, ayahanda yai menanti habib…

Hamba lihat sosok sederhana dengan wajah bercahaya dan penuh wibawa, dan sangat rendah hati berdiri dihadapan hamba, hamba mencium tangannya dan beliau memeluk hamba, dalam hati hamba baru bisa menjawab : “o… inilah yang membuat desakan massa kabur menghilang, kewibawaan ayahanda kyai sepuh ini membuat mereka lari menghindar… subhanallah..

Hamba digandeng akrab oleh beliau untuk masuk ke kediaman beliau, kyai sepuh mendudukkan hamba disebelah beliau, lalu setelah duduk sejenak, hamba dipersilahkan makan siang yang sudah disiapkan dirumah sebelah, Yai Sepuh Ayahanda KH Abdullah Faqih sangat tawadhu (rendah hati), namun sangat karismatik dan berwibawa, tak satupun orang yang berdesakan berani menyalaminya kecuali para kyai sepuh.

Hamba masuk kerumah sebelah untuk makan siang bersama teman teman sekendaraan dari jakarta, lalu shalat dhuhur jamak taqdim dengan ashar, lalu hamba duduk saja dirumah itu, hamba merasa tidak pantas duduk dikediaman kyai sepuh bersama para ulama sepuh, sampai acara dimulai, hamba dipersilahkan masuk, hamba duduk sengaja sangat kepinggir namun putra putra yai sepuh yaitu KH abdullah bin Abdullah Faqih, dan KH Ubaidillah bin Abdullah Faqih, dengan sangat ramah dan penuh hormat meminta hamba duduk didepan dan ditengah, hamba jadi salah tingkah, lebih lagi ketika Kyai Sepuh Ayahanda KH Abdullah Faqih memasuki pendopo, ruangan acara yang dipenuhi ratusan kyai sepuh dan habaib itu sudah berusia ratusan tahun, dan sangat sejuk penuh sakinah.

Ayahanda KH Abdullah Faqih tidak memilih duduk terlalu ditengah, tapi memilih duduk disebelah hamba, semakin tercekik hati ini dengan perasaan malu duduk disebelah beliau.

Acara demi acara berlangsung, sampai waktu untuk tausiyah tausiyah, ketika hamba belum menyampaikan tausiyah hamba bertanya pada putra yai sepuh : Berapa lama waktu saya ceramah?, dijawab dengan lembut dan penuh hormat : terserah habib…, hamba kembali bertanya : biasanya ?, maka beliau menjawab : antara 20-30 menit..

Maka ketika hamba menyampaikan tausiyah, diakhiri dengan zikir jalalah bersama, hamba selesaikan sebelum 30 menit.

Sebelum hamba memasuki pendopo, hamba bertanya pada putra beliau, yaitu Gus Abdullah, bahwa hamba minta waktu bicara empat mata dengan Kyai sepuh setelah tausiyah, maka beliau mengatakan akan menyampaikannya pada ayahanda beliau.

Selepas hamba tausiyah, maka masih menanti kedatangan penceramah terakhir, dan putra beliau mendekati beliau dan berkata bahwa habib minta waktu bicara empat mata, maka dengan serta merta kyai sepuh tak lagi berfikir panjang, beliau langsung berdiri dan meninggalkan pendopo, mempersilahkan hamba masuk kerumah untuk memenuhi permintaan hamba, maka acarapun ditutup, bagi mereka jika Kyai sepuh sudah berdiri dari duduknya maka tanda acara selesai…, para kyai tak sepuh tak berani berdiri sebelum Kyai sepuh meninggalkan pendopo, setelah itu barulah mereka sebagian mulai berdiri dan bubar, sungguh luar biasa tata krama adab penghormatan pada ulama sepuh yang hamba temukan disana.

Hamba duduk berdua dengan Kyai sepuh Ayahanda KH Abdullah Faqih, beliau mempersilahkan dengan hormat hamba duduk disebelahnya, hamba menyampaikan undangan untuk beliau, dan sangat berharap kehadiran beliau di acara maulid akbar majelis Rasulullah saw di monas, 12 Rabiul Awal 1432H / Selasa pagi, 15 Februari 2011.

Beliau langsung mengulangi ucapan dengan penuh semangat : “kapan…?, kapan…?” hamba mengulangi tanggal dan jam acara, lalu menyerahkan undangannya, beliau berkata : Insya Allah saya hadir..

Lalu para kyai sepuh mulai berdatangan, hambapun bersimpuh mencium paha beliau dan pamitan, beliau tampak gemetar dan serba salah untuk berusaha menolak perbuatan penghormatan hamba, namun karena beliau sudah sepuh maka tak mampu menolak perbuatan hamba, lalu hamba mundur untuk undur diri dan pamitan, lalu diiringi oleh kedua putra beliau dan bersatu dengan para aparat kemanan menertibkan serbuan massa yang lebih dahsyat dari kedatangan, dalam gelombang serbuan ummat itu hamba sempat melirik beberapa pemuda memakai Jaket Majelis Rasulullah saw… subhanallah… mereka disinipun sudah ada..

Hamba menuju mobil dan langsung meneruskan perjalanan menuju pulang, melewati Tuban, rembang, direncanakan hamba tiba pada waktu magrib di semarang, dan pukul 21.00 wib sudah di Pekalongan, namun apa daya, hujan deras melanda, lalu jalur Pati – Kudus ditutup karena banjir, ratusan truk besar dan lain lain parkir tak bergerak, ketika kami bertanya pada masyarakat, mereka menunjukkan jalan alternatif menuju semarang dengan lintas Purwodadi, kamipun menempuhnya, jalan kecil, berliku liku, dan rusak, pula dilalui truk truk besar dan kontainer dan lain lain hingga padat merayap, waktu tak lagi bisa diprediksi, maka dengan sangat letih kami baru tiba di semarang pukul 23.00 wib, kami tak mampu meneruskan ke pekalongan karena semua sudah kelelahan, kami beristirahat di penginapan, dan hamba pun drop, hamba baru bisa meluncur dari keesokan harinya selepas magrib.

Jumat 14 januari 2011,

Selepas shalat magrib dan isya dengan jamak, kami meluncur menuju pulang, hujan deras dan padat merayap terus menghambat kecepatan laju kendaraan, kami tiba di Jakarta pukul 3.00 dinihari Sabtu 15 Januari 2011, saya melirik hitungan kilometer di kendaraan yang sengaja di Nol kan saat meluncur dari Lirboyo, hitungan kilometer berakhir pada angka 889 km di batas kota jakarta, berkisar 2.000 km perjalanan jauh ini, untuk menjumpai dua sosok ulama besar yang shalih, luas ilmu, dan berakhlak luhur, lembut, dan cermin budi pekerti Rasul saw.

Melalui percakapan telepon dengan habib Ahmad Bahar, Ayahanda KH Abdullah Faqih sangat malu karena hamba langsung pulang, beliau mengira hamba istirahat dulu dikediaman putra beliau disebelah kediaman beliau, beliau menyusul untuk menemui hamba kembali kerumah sebelah, namun dikatakan hamba sudah langsung pulang, beliau sempat kaget dan menyesal, beliau masih ingin duduk bercengkerama dengan hamba, namun sungguh hamba mengetahui betapa lelahnya beliau menghadapi acara akbar di Ponpes beliau, dan beliau menjanjikan pada habib Ahmad Bahar untuk insya Allah konfirm hadir di acara akbar, Monas, 12 Rabiul awal 1432 H bersama Majelis Rasulullah saw.

Kabar tentang rencana kedatangan Ayahanda KH Abdullah Faqih dan Ayahanda KH Idris Lirboyo ke acara Majelis Rasulullah saw di monas cepat tersebar, puluhan telpon terus menghujani kontak person di Jakarta, mereka dari banyak wilayah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Bali, Banjarmasin, Banten, dan banyak lagi, akan berduyun duyun menuju Ibukota pada 15 februari 2011 untuk menghadiri acara Maulid Akbar Majelis Rasulullah saw di Monas.

Wahai Allah, panjangkanlah usia ayahanda KH Abdullah Faqih dan ayahanda KH Idris Lirboyo, dalam afiah dan rahmat dan keberkahan, juga para ulama, habaib, dan semua para khalifah penerus Rasul saw dibarat dan timur, amiin..

Wahai Allah, sukseskan acara kami di Monas, tanpa panas, tanpa hujan, aman, tertib, sakinah, dan luhur 12 Rabiul Awal 1432 H, sebagai hari doa di peringatan kelahiran Rasul saw, hari hijrah Rasul saw, dan hari wafat Rasul saw, jadikan Majelis Akbar ini sebagai Maulid terbesar di dunia, yang berdzikir padanya 1000X dzikir Ya Allah, bersama jutaan muslimin muslimat, para ulama, umara, tanpa panas, tanpa hujan, sejuk, aman, tertib, sakinah, damai, luhur dan menjadi Fatah pembuka seluruh pintu rahmat Mu dihari mendatang bagi kami, bagi kota Jakarta, Bagi Bangsa Kami, dan seluruh muslimin di barat dan timur, dunia dan akhirat, amiin.

Wahai Tuhan Pemilik hamba pendosa ini, jika acara ini sukses, hamba telah ridho jika kau panggil menghadap Mu, berpindah ke alam barzakh, hamba risau tak mampu meneruskan tanggungjawab luhur ini, hamba terlalu hina untuk memimpin ummat, maka hamba ridho untuk diwafatkan, jika keberadaan hamba di dunia akan membuat hamba salah langkah dalam menjalankan tanggungjawab dan tugas.. maka wafat lebih hamba pilih…

Namun jika Engkau Yang Maha Suci belum berkenan, maka hamba ridho atas keputusan Mu, namun hamba memejamkan mata atas apa yang hamba hadapi dari tantangan dan tanggungjawab yang semakin berat, tugas yang makin berbahaya.. maka kasihanilah hamba..

Hidup dan mati hamba, jiwa dan raga hamba, adalah demi bakti pada guru mulia hamba, dan bakti hamba pada guru mulia hamba adalah demi bakti hamba pada Rasul saw, dan bakti hamba pada Rasul saw adalah demi bakti hamba kepada Mu Wahai Yang Maha Kurindukan…

Wahai yang Maha Mendengar dan Mendalami perasaan hamba, kasihanilah jeritan kerinduan hati pendosa ini pada Mu dan pada kekasih Mu Muhammad saw, hampir membuat dada hamba meledak pecah karena tak lagi mampu menahannya.. maka kasihanilah hamba wahai Tuanku Yang Maha Luhur.., kutitipkan seluruh jamaaah Majelis Rasulullah saw di genggaman kelembutan Mu Yang Maha Berkasih sayang, lalu terserah pada Mu, apakah akan mengembalikan Nya pada pundak hamba pendosa ini, atau pada hamba Mu yang lebih luhur…, layaknya Engkau memberikannya pada hamba yang lebih mulia, bertanggungjawab, lembut, bijaksana, shalih, cerdik, luas ilmu… bukan pada si bodoh pendosa ini wahai Yang Maha Kurindukan..

Kubisikkan ucapan nama Mu yang terindah, Yang Berpadu pada Nama Mu segala nama hamba Mu yang merindukan Mu, mengalir airmata mereka pada samudera kerinduan pada Mu yang menjadi saksi abadi atas kerinduan mereka pada Mu, benamkan hamba pendosa ini didalamnya, tenggelam dalam lautan rindu.. lepas dari segala selain Mu.. amiin.. Yaa Allah..

Allah swt berfirman pada Nabi Dawud as : “Wahai Dawud, kalau saja para pendosa itu tahu betapa rindu Ku pada kembalinya mereka pada keridhoan Ku, betapa Cinta Ku untuk mereka jika ingin bertobat, dan betapa Hangat sambutan kasih sayang Ku jika mereka ingin meninggalkan kemungkaran, niscaya mereka akan mati dan terbang ruh nya kepada Ku karena Rindu pada Ku, Wahai Dawud, itulah perbuatan Ku pada mereka yang berpaling dari Ku jika ingin kembali, bagaimana sambutan Ku pada mereka yang merindukan Ku?”

Sabda Rasulullah saw : “Jika penduduk sorga telah masuk sorga, maka berfirman Allah swt Yang Maha luhur kemuliaan Nya : “ingin kah kalian kutambahkan sesuatu lagi?”, maka mereka berkata : “bukankah telah Kau jernihkan wajah kami dan membuat wajah kami bercahaya indah?, bukankah telah Kau masukkan kami ke sorga?, dan telah Kau selamatkan dari neraka?”, maka Rasul saw meneruskan : “Maka Allah membuka tabir yang menghalangi mereka dengan Allah swt, maka tiadalah mereka diberi suatu kenikmatan yang lebih mereka sukai dan nikmati dari memandang pada Tuhan mereka Yang Maha Agung dan Luhur”. (Shahih Bukhari

http://www.majelisrasulullah.org/index.php?option=com_content&task=view&id=322&Itemid=1

« Newer Posts - Older Posts »

Kategori

Ikut

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 762 other followers